Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Smołdzino są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Smołdzino. Wpisu do rejestru oraz zmiany w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie. Wniosek wraz ze stosownym oświadczeniem znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Smołdzino.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają ważne zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino mogą wykonywać działalność w w/w zakresie bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

Załączniki do pobrania

1 05_11_2012_15_41_58_wniosek_o_wpis_do_rejestru.doc (DOC, 16KB) 2012-11-05 15:41:58 282 razy
2 05_11_2012_15_41_58_oswiadczenie.doc (DOC, 14KB) 2012-11-05 15:41:58 279 razy
3 wniosek_o_wpis_do_rejestru.doc (DOC, 16KB) 2012-02-16 13:32:09 36 razy
4 oswiadczenie.doc (DOC, 14KB) 2012-02-16 13:32:09 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Hrywniak 16-02-2012 13:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Hrywniak 16-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Hrywniak 05-11-2012 15:41:58