Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca nowelizacji przepisów gospodarki odpadami komunalnymi

 

Nowelizacja przepisów gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Smołdzino i jej mieszkańców.

 

 

Od nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Reguluje je Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przynoszą one daleko idące zmiany.

Gmina Smołdzino, jak i inne gminy w Polsce, przejmują odpowiedzialność za odpady komunalne i ich zagospodarowanie.

Mieszkańcy od połowy przyszłego roku ponosić będą na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie najprawdopodobniej zróżnicowana i zależna, od tego czy dany mieszkaniec zamieszkujący na terenie gminy, będzie segregował odpady komunalne, czy też nie.

Ważnym elementem przy ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla osób zamieszkujących na terenie gminy, będzie wybór przez radę gminy metody jej obliczenia:

  • wariant 1 – wg iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy,
  • wariant 2 – wg iloczynu zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy,
  • wariant 3 – wg iloczynu powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki ustalonej przez radę gminy,
  • wariant 4 – rada gminy może ustalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego.

Rady Gmin posiadają również uprawnienia i możliwość niekonieczną, nałożenia opłaty tzw. za pojemnik na nieruchomości, które nie zamieszkują mieszkańcy.

W zamian za ponoszoną opłatę, Gmina Smołdzino musi zorganizować odbiór selektywny odpadów komunalnych, przez firmę świadczącą taką usługę, wyłonioną w drodze przetargu.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, będzie obejmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Mieszkańcy Gminy Smołdzino będą mieli także możliwość dostarczania odpadów zbieranych selektywnie do zorganizowanego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowy zakres selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych określać będzie przyjęty uchwałą Rady Gminy Smołdzino regulamin utrzymania czystości i porządku. Ten zasadniczy akt prawa miejscowego, dostosowany zostanie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Do kompetencji rady należy również przyjęcie do końca 2011 roku uchwał: o zakresie i sposobie świadczenia usług, częstotliwości, terminie i sposobie uiszczania opłaty, a także określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela nieruchomości. Na wzorze dostarczonej przez gminę deklaracji, mieszkaniec dokona „samoobliczenia” wysokości opłaty za odpady komunalne.

Nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi oraz zapewnienie osiągnięcia przez Gminę Smołdzino właściwego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w kolejnych latach jest dużym wyzwaniem.

Wprowadzenie nowych zmian zwanych rewolucyjnymi, objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, wymaga zaangażowania ze strony gminy jak i wszystkich jej mieszkańców.

W związku z konsultacjami prowadzonymi przez Gminę Smołdzino ze społecznością lokalną prosi się mieszkańców o składanie uwag i wniosków na adres: sekretariat@smoldzino.com.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Kopiniak 27-09-2012 13:17:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopiniak 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 25-02-2013 13:28:39