REFERAT FINANSÓW

Referat Finansów

 

Do zakresu działania Referatu Finansów należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu uchwały budżetowej i sprawozdań z wykonania budżetu.

 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 3. Windykacja należności majątkowych Gminy.

 4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

 5. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Gminy.

 6. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych.

 7. Obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych.

 8. Obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 9. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej.

 10. Prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej.

 11. Kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

 12. Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Gminy.

 13. Windykacja należności pieniężnych.

 14. Współpraca z RIO, ZUS, US.

 15. Współpraca z dysponentami budżetu w zakresie uruchamiania środków finansowych.

 16. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.

 17. Rozliczanie inwentaryzacji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 18. Sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań dla potrzeb Wójta, Rady i jej Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:20:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 11:08:09