URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 

1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących narodzin, małżeństw oraz zgonów obywateli.

2. Wydawanie dokumentów tożsamości.

3. Prowadzenie archiwum USC.

4. Organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego.

5. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności:

1) prowadzenie ewidencji ludności,

2) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,

3) wysyłanie wniosków o nadanie numeru PESEL za pośrednictwem portalu PIA,

4) prowadzenie archiwum wydanych dowodów osobistych,

5) wydawanie decyzji w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

6. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych.

7. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.

8. Prowadzenie rejestru wyborców i jego bieżąca aktualizacja.

9. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów.

10. Sporządzanie wykazów dzieci dla poszczególnych obwodów szkolnych.

11. Rejestracja przedpoborowych.

12. Udział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

13. Przygotowywanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:52:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 11:05:44