ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Zespół Radców Prawnych

 

Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna Urzędu w oparciu o Regulamin obsługi prawnej, który stanowi załącznik nr 3 do  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino.

 

Zadania ogólne radcy prawnego:


1. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek samorządowych.
2. Udzielanie informacji o:
1) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności tej jednostki,
2) uchybieniach w tej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
3) uczestniczeniu w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 

Zadania szczególne radcy prawnego:


1. Wydawanie opinii pisemnych w sprawach:
1) projektów uchwał Rady, oraz zarządzeń Wójta,
2) skomplikowanych,
3) zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
4) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
5) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
6) spraw wynikających z postępowania przed organami orzekającymi,
7) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
8) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
9) umorzenia wierzytelności.
2. Zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzenie przestępstwa ściganego z Urzędu.
3. Obsługa posiedzeń sesji Rady Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2016 10:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 15-02-2016 11:04:03