2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-04-11 14:38:01
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2018-01-08 07:53:14
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 2017-12-28 12:05:05
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2017-12-28 12:04:16
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2017-12-20 15:01:31
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-12-20 15:00:30
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-12-20 14:59:30
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-12-15 10:14:55
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położone na terenie Gminy Smołdzino Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą ul. Boh. Warszawy 1A oraz ogłoszenie wykazu 2017-12-05 12:03:11
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położone na terenie Gminy Smołdzino Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą ul. Boh. Warszawy 1A z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg dojazdowych do użytków rolnych oraz ogłoszenie wykazu 2017-12-05 12:01:24
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino 2017-12-05 12:00:32
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-11-28 10:30:06
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2017-11-28 10:28:57
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 2017-11-21 14:07:43
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego Sytuację Zagrożenia Powodziowego na terenie Gminy Smołdzino 2017-11-21 14:06:52
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2017-11-17 13:53:03
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 2017-11-15 07:50:35
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-11-14 15:01:43
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 2017-11-14 10:58:15
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok 2017-11-14 10:03:41
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-11-06 09:26:18
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-11-03 12:02:17
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-10-16 11:22:51
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2017-10-16 11:22:04
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzonego w procedurze ustawowej na zadanie pn. ,,Remont dróg gminnych" 2017-10-18 09:02:35
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-10-04 07:55:21
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2017roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino 2017-09-20 14:56:40
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-10-02 10:06:19
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, realizowanego przez Gminę Smołdzino 2017-10-02 10:05:27
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn. ,,Remont dróg gminnych" 2017-09-12 12:12:45
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok. 2017-09-21 14:40:35
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne 2017-09-21 14:37:06
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino 2017-08-31 13:42:29
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 35/26, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41 położonych w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino dla współwłaścicieli działek nr 35/8, 35/9 położonych w obrębie Smołdzino będących w wspólnotach mieszkaniowych oraz ogłoszenie wykazu 2017-08-31 13:41:39
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-08-29 10:19:53
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn. ,,Remont dróg gminnych" 2017-08-28 10:58:30
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne 2017-08-28 10:56:12
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-08-16 08:32:57
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-08-16 08:30:53
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2017 roku 2017-07-28 13:02:08
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-07-28 12:59:59
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-07-25 08:59:13
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-25 08:57:11
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-07-11 15:22:46
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-07-12 11:02:15
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-07-12 10:28:56
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie 2017-07-12 10:27:20
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2017-06-30 10:34:28
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czercwa 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-06-30 10:33:47
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2017-06-30 10:32:06
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino 2017-06-30 10:02:50
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-06-23 09:52:38
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2017 r. 2017-06-20 15:04:37
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Akoholowych w Smołdzinie i zatwierdzenia jej regulaminu 2017-06-19 14:14:54
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-06-12 14:01:55
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 maja 2017 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino 2017-06-12 14:00:18
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-05-16 11:13:03
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu ,,Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" numer POWER.04.01.00-00-O053/15, który realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-05-16 11:00:28
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-05-05 09:49:08
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-05-02 13:01:15
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2016 z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Smołdzino i Urzędzie Gminy Smołdzino 2017-04-26 13:23:38
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac wykonanych w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. ,,Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym 2017-04-10 09:12:56
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-04-10 09:09:26
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-04-04 14:26:31
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i promocji w 2017 roku 2017-03-29 14:37:24
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zatwierdzenia jej regulaminu 2017-03-27 14:01:11
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2017-03-27 09:07:25
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2016 rok 2017-03-27 09:03:53
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2017 roku 2017-03-27 09:50:31
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-03-22 13:08:22
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku 2017-03-16 08:36:43
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie terminu i formy przekazania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Smołdzino 2017-03-14 12:12:51
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej 2017-03-14 12:10:18
Zarządzenie Nr 23/A/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wycofania i przekazania do złomowania samochodu FORD TRANSIT będącego własnością Gminy Smołdzino 2017-03-21 14:35:42
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino 2017-03-09 13:23:03
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-03-06 11:09:21
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie 2017-03-06 11:08:20
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na rezlizację zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie turystyki i promocji w 2017 roku 2017-02-28 14:24:44
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej w 2017 roku 2017-02-28 14:22:22
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy Kopernika 10A i 10B w miejscowości Smołdzino w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Smołdzino, wraz z udziałem w niewydzielonych częściach wspólnych oraz ogłoszenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż 2017-02-24 09:53:38
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży działkę Nr 569 położoną w obrębie Smołdzino, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2017-02-24 09:52:46
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży działkę Nr 112 położoną w obrębie Smołdziński Las, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2017-02-24 09:50:55
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 756 położonej w obrębie Gardna Wielka o powierzchni 1200m2 do dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu 2017-02-24 09:49:57
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Smołdzino 2017-02-21 13:51:07
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Smołdzino 2017-02-13 08:51:32
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2017-02-07 10:45:59
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2017-02-07 10:43:56
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2017 rok 2017-02-08 09:24:51
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok 2017-02-08 09:23:22
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie gminy Smołdzino - NIE PODLEGA PUBLIKACJI 2017-02-07 09:16:10
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-02-02 11:24:02
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia comiesięcznych treningów systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w 2017 r. 2017-02-01 10:27:52
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2016 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Smołdzino i Jego jednostki budżetowe 2017-01-24 13:11:02
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2017-01-20 10:12:20
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok 2017-01-11 14:09:13
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-01-10 12:14:37
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2017 rok 2017-01-05 10:41:04