Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 30 maja 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Smołdzino, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy:

          - z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Smołdzino w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017-2021,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2016,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2016,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2016 rok,
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

      8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

      9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym w 2016 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino.

    10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2016 rok w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie.

    11. Wolne wnioski i informacje.

    12. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                 /-/Marek Krystjańczuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 19-05-2017 12:13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 19-05-2017 12:14:26