Sesje Rady Gminy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 - AUTOPOPRAWKA 2017-12-11 08:39:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok - AUTOPOPRAWKA 2017-12-11 08:39:00
Projekt oświadczenia Rady Gminy Smołdzino w sprawie wyznaczania na terenie Gminy Smołdzino obszarów przeznaczonych pod uprawę konopi włóknistych 2017-12-06 14:24:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok 2017-12-06 13:49:05
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok 2017-12-06 13:48:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok 2017-12-06 13:47:48
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej 2017-12-06 13:47:14
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony 2017-12-06 13:46:41
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkoonych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Smołdzino 2017-12-06 13:46:06
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 2017-12-07 12:17:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023. 2017-12-06 13:42:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok 2017-12-06 13:40:16