Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 18 grudnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino odbędzie się XL sesja Rady Gminy Smołdzino.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy:

          - z dnia 28 listopada 2017 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Smołdzino w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Smołdzino,
 • w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
 • w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej,
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok.
 1. Oświadczenie Rady Gminy Smołdzino w sprawie wyznaczania na terenie Gminy Smołdzino obszarów przeznaczonych pod uprawę konopi włóknistych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie sesji.

 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW GMINY DO UDZIAŁU W OBRADACH SESJI.

 

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                         /-/Marek Krystjańczuk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 06-12-2017 13:52:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 06-12-2017 13:57:30