2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2019-01-04 10:21:46
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-12-21 15:09:01
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino 2018-12-21 15:08:19
Zarzadzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2019-01-02 10:26:36
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-12-18 13:23:59
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-12-18 13:23:07
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-12-18 13:22:33
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" 2018-12-05 12:27:26
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2018-12-04 10:41:51
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" pn. ,,Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" 2018-12-04 10:41:04
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-12-04 10:40:25
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-11-30 10:52:57
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-11-30 10:52:09
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2018-11-30 10:51:06
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-11-27 12:03:09
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino 2018-11-23 12:28:11
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-11-23 12:07:46
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok 2018-11-15 09:42:07
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 2018-11-15 09:36:51
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu do systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Gminy Smołdzino 2018-11-14 08:00:21
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Smołdzino tabletów do użytku służbowego 2018-11-14 07:59:05
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2018-11-14 07:58:10
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-11-06 09:43:09
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-11-06 09:41:32
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-26 13:48:12
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-26 09:56:51
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 października 2018 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smołdzino 2018-10-16 14:05:15
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-10-16 14:00:06
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-16 13:58:51
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Smołdzinoa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2018-10-16 13:58:01
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 2018-10-16 13:57:06
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-09-19 09:36:46
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-09-19 09:35:29
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-09-19 09:33:08
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-09-19 09:30:29
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne. 2018-09-12 14:55:33
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-09-12 14:52:57
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-29 15:20:18
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino 2018-08-28 13:38:19
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-28 13:37:41
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku 2018-08-17 08:39:27
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 24/2 położoną w obrębie Kluki, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-14 11:50:56
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 84/38 położoną w obrębie Żelazo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-14 11:49:44
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-08-09 12:42:16
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-07 09:00:12
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 176 położonej w obrębie Stojcino oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-01 12:06:30
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu część nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 10 lat, oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-01 12:05:50
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość Nr 243 położoną w obrębie Siecie stanowiącą własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 3 lat, oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-01 12:05:12
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-31 13:13:08
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 631/2 obręb Smołdzino o powierzchni 500 m2 do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizację cyrku 2018-07-27 08:06:19
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-17 15:19:14
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-09 10:06:40
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-09 08:20:32
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 2018-06-19 12:25:28
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-06-19 12:24:52
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-06-08 07:35:29
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony danych" w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-06-08 07:34:38
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-06-07 09:47:32
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino 2018-06-07 09:46:46
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2018-04-27 14:00:26
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-04-27 13:59:20
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-04-05 10:17:01
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej 2018-03-28 10:05:47
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-03-20 14:26:54
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na działalność handlową ( typu sklep ), położony w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Mała, działka Nr 259/1, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 12 lat, z dotychczasowym najemcą oraz ogłoszenie wykazu 2018-03-13 10:52:30
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 172/2 położonej w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 173 położonej w obrębie Smołdzino oraz ogłoszenie wykazu 2018-03-13 10:51:52
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie owołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego 2018-03-13 10:51:04
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino 2018-03-08 14:55:08
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku 2018-03-12 09:40:26
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 2018-03-12 09:39:46
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 2018-03-02 14:42:18
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku 2018-03-02 14:41:42
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym RENAULT TRAFIC GRUAU nr rej. GSL 44820 2018-03-02 14:40:56
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-03-06 07:52:10
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:46:30
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:44:44
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:43:40
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:42:46
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej w Urzędzie Gminy w Smołdzinie 2018-02-21 07:45:13
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-19 14:06:27
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-02-12 14:19:01
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wspierania rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 2018-02-09 13:43:59
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dostosowania istniejącej dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. Polityki Ochrony danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi 2018-03-12 09:39:04
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej przy Kościuszki 24, w miejscowości Smołdzino, działka nr 569 o powierzchni 2590 m2 2018-02-07 14:46:43
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-05 15:19:09
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji gminnego programu wspierania rodziny 2018-02-02 14:23:03
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-30 14:43:05
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-01-30 14:42:14
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2018 rok 2018-01-23 14:23:37
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok 2018-01-23 14:21:57
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54.2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-01-23 14:20:00
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2018-01-17 13:17:27
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedskzolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-01-17 13:14:42
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność udziałów w nieruchomości położonej w Słupsku 2018-01-17 13:16:09
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 2018-01-17 13:10:17
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-12 11:17:56
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-01-08 15:21:00
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Volkswagen Transporter nr rej. GSL 44829 2018-01-03 09:29:39
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego Volkswagen Transporter T 5 do celów obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Smołdzino 2018-01-03 09:28:56
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie 2018-01-03 09:28:15