Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2019-01-04 10:21:46
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-12-21 15:09:01
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino 2018-12-21 15:08:19
Zarzadzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2019-01-02 10:26:36
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-12-18 13:23:59
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-12-18 13:23:07
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-12-18 13:22:33
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" 2018-12-05 12:27:26
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2018-12-04 10:41:51
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" pn. ,,Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" 2018-12-04 10:41:04
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-12-04 10:40:25
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-11-30 10:52:57
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-11-30 10:52:09
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 2018-11-30 10:51:06
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-11-27 12:03:09
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino 2018-11-23 12:28:11
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-11-23 12:07:46
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok 2018-11-15 09:42:07
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 2018-11-15 09:36:51
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu do systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Gminy Smołdzino 2018-11-14 08:00:21
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Smołdzino tabletów do użytku służbowego 2018-11-14 07:59:05
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2018-11-14 07:58:10
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-11-06 09:43:09
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-11-06 09:41:32
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-26 13:48:12
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-26 09:56:51
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 października 2018 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smołdzino 2018-10-16 14:05:15
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-10-16 14:00:06
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-16 13:58:51
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Smołdzinoa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2018-10-16 13:58:01
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 2018-10-16 13:57:06
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-09-19 09:36:46
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-09-19 09:35:29
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-09-19 09:33:08
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-09-19 09:30:29
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne. 2018-09-12 14:55:33
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-09-12 14:52:57
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-29 15:20:18
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino 2018-08-28 13:38:19
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-28 13:37:41
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku 2018-08-17 08:39:27
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 24/2 położoną w obrębie Kluki, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-14 11:50:56
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 84/38 położoną w obrębie Żelazo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-14 11:49:44
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-08-09 12:42:16
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-07 09:00:12
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 176 położonej w obrębie Stojcino oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-01 12:06:30
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu część nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 10 lat, oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-01 12:05:50
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość Nr 243 położoną w obrębie Siecie stanowiącą własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 3 lat, oraz ogłoszenie wykazu 2018-08-01 12:05:12
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-31 13:13:08
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 631/2 obręb Smołdzino o powierzchni 500 m2 do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizację cyrku 2018-07-27 08:06:19
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-17 15:19:14
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-09 10:06:40
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-09 08:20:32
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 2018-06-19 12:25:28
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-06-19 12:24:52
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-06-08 07:35:29
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony danych" w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-06-08 07:34:38
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-06-07 09:47:32
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino 2018-06-07 09:46:46
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2018-04-27 14:00:26
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-04-27 13:59:20
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-04-05 10:17:01
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej 2018-03-28 10:05:47
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-03-20 14:26:54
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na działalność handlową ( typu sklep ), położony w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Mała, działka Nr 259/1, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 12 lat, z dotychczasowym najemcą oraz ogłoszenie wykazu 2018-03-13 10:52:30
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 172/2 położonej w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 173 położonej w obrębie Smołdzino oraz ogłoszenie wykazu 2018-03-13 10:51:52
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie owołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego 2018-03-13 10:51:04
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino 2018-03-08 14:55:08
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku 2018-03-12 09:40:26
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 2018-03-12 09:39:46
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku 2018-03-02 14:42:18
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku 2018-03-02 14:41:42
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym RENAULT TRAFIC GRUAU nr rej. GSL 44820 2018-03-02 14:40:56
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-03-06 07:52:10
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:46:30
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:44:44
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:43:40
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-28 14:42:46
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej w Urzędzie Gminy w Smołdzinie 2018-02-21 07:45:13
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-19 14:06:27
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-02-12 14:19:01
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wspierania rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 2018-02-09 13:43:59
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dostosowania istniejącej dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. Polityki Ochrony danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi 2018-03-12 09:39:04
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej położonej przy Kościuszki 24, w miejscowości Smołdzino, działka nr 569 o powierzchni 2590 m2 2018-02-07 14:46:43
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-02-05 15:19:09
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji gminnego programu wspierania rodziny 2018-02-02 14:23:03
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-30 14:43:05
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Urzędzie Gminy Smołdzino 2018-01-30 14:42:14
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2018 rok 2018-01-23 14:23:37
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok 2018-01-23 14:21:57
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54.2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-01-23 14:20:00
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2018-01-17 13:17:27
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedskzolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-01-17 13:14:42
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność udziałów w nieruchomości położonej w Słupsku 2018-01-17 13:16:09
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 2018-01-17 13:10:17
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-12 11:17:56
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-01-08 15:21:00
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Volkswagen Transporter nr rej. GSL 44829 2018-01-03 09:29:39
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego Volkswagen Transporter T 5 do celów obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Smołdzino 2018-01-03 09:28:56
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie 2018-01-03 09:28:15