2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2018-01-17 13:17:27
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedskzolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-01-17 13:14:42
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność udziałów w nieruchomości położonej w Słupsku 2018-01-17 13:16:09
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 2018-01-17 13:10:17
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-12 11:17:56
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok 2018-01-08 15:21:00
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Volkswagen Transporter nr rej. GSL 44829 2018-01-03 09:29:39
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego Volkswagen Transporter T 5 do celów obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Smołdzino 2018-01-03 09:28:56
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie 2018-01-03 09:28:15