Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Smołdzino 2018-10-09 11:28:31
Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty 2018-10-09 11:23:05
Uchwała Nr LI/306/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" 2018-10-09 11:19:18
Uchwała Nr LI/305/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Gminą Kęsowo 2018-10-09 11:15:42
Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok 2018-10-09 11:13:25
Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2018-10-09 11:10:39
Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2024 2018-10-09 11:07:20
Uchwała Nr LI/301/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-10-09 11:04:45
Uchwała Nr L/300/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-21 11:22:44
Uchwała Nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-08-06 14:25:51
Uchwała Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Smołdzino 2018-08-06 14:24:44
Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 2018-08-06 14:23:53
Uchwała Nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-07-11 09:57:19
Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie 2018-07-11 09:56:24
Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 w trybie przetargu nieograniczonego 2018-06-27 10:58:50
Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smołdzino 2018-06-27 10:58:08
Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr 55/57 położonej w obrębie Łokciowe 2018-06-27 10:57:29
Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-06-27 10:56:48
Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-06-27 10:55:48
Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino 2018-06-08 11:23:36
Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych 2018-06-08 11:22:41
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania 2018-06-08 11:21:51
Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 2018-06-08 11:19:27
Uchwała Nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok 2018-06-08 11:17:41
Uchwała Nr XLVI/284/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok 2018-06-08 10:42:04
Uchwała Nr XLVI/283/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie 2018-06-08 10:41:20
Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2017 2018-06-08 10:40:36
Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017 2018-06-08 10:39:36
Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie na remont strażnicy (remizy) 2018-06-08 10:38:16
Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-06-08 10:37:22
Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-06-08 10:36:19
Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-06-08 10:35:08
Uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Gminy Smołdzono z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-05-17 10:01:42
Uchwała Nr XLV/275/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-05-17 10:00:43
Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-27 13:55:42
Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-27 13:54:46
Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 2018-04-27 13:53:39
Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rayd Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino 2018-04-27 13:52:49
Uchwała Nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino 2018-04-27 13:51:08
Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" 2018-04-27 13:50:01
Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-04-27 13:49:13
Uchwała Nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino 2018-04-27 13:48:19
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2018-03-15 13:54:53
Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 2018-03-15 13:53:46
Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018r." 2018-03-15 13:53:05
Uchwała Nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018 - 2020 2018-03-15 13:51:47
Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. 2018-03-15 13:50:51
Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok 2018-03-15 13:50:04
Uchwała Nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino za 2017 rok 2018-03-15 13:49:13
Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku 2018-03-15 13:47:53
Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15 13:47:11
Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-15 13:46:28
Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojwódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku 2018-03-15 13:45:48
Uchwała Nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 2018-03-15 13:45:04
Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-03-15 13:44:15
Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/339/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego 2018-01-26 12:45:25
Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino 2018-01-26 12:44:39
Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 2018-01-26 12:43:57
Uchwała Nr XLII/250/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-01-26 12:43:21
Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 2018-01-26 12:42:27
Uchwała Nr XLII/248/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-01-26 12:41:17