Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Załączniki:

- odpis umowy stwierdzającej gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną,

- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, pokój nr 3 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Opłaty:

  • 107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  • 17,00 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Smołdzino nr 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010
 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni
 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).Poniżej do pobrania:

- wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


 

Załączniki do pobrania

1 wniosek.pdf (PDF, 38KB) 2018-02-13 12:18:31 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 13-02-2018 12:18:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopiniak 13-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 13-02-2018 12:37:17