Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Awans zawodowy nauczycieli

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

  2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie.

  3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego- oryginał lub potwierdzona kopia.

  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Smołdzino, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od7.30 do 15.30

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dołączonej dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2018 13:08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 16-02-2018 13:00:46