Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę.

  3. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.

  4. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

  5. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym. 

  6. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

  7. Umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek ustala wysokość przyznanego zwrotu i po rozpatrzeniu wydaje decyzję.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Smołdzino, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino.
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 15-02-2018 13:16:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dobrosława Makowiecka 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 16-02-2018 12:59:09