Sesje Rady Gminy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r.w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-24 10:55:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r.w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-24 10:55:24
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 AUTOPOPRAWKA 2018-04-24 10:54:19
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA 2018-04-24 10:53:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 2018-04-16 10:39:04
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino 2018-04-16 10:38:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino 2018-04-16 10:37:40
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" 2018-04-16 10:36:47
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 2018-04-16 10:36:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok 2018-04-16 10:34:22