Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 24 kwietnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Smołdzino.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy:

          - z dnia 13 marca 2018 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Smołdzino w okresie międzysesyjnym.

 3. Interpelacje i zapytania radnych.

 4. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok,
 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2024,
 • w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację projektu pn. ,,Zabawa w miasto – dzieci budują swój własny świat”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino,
 • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino,
 • w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za 2017 rok.

 2. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Smołdzino za 2017 rok.

 3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej za 2017 rok.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wolne wnioski i informacje.

 6. Zakończenie sesji.

 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW GMINY DO UDZIAŁU W OBRADACH SESJI.

 

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                /-/Marek Krystjańczuk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 16-04-2018 10:42:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 16-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 16-04-2018 10:42:17