Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany plany finansowego z zakresu administracji rządowej zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na rok 2019, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2020-01-07 14:56:06
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-12-30 13:48:54
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-12-27 10:01:40
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie pn. ,,Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty 2019-12-27 10:00:57
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 2019-12-19 11:54:11
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino 2019-12-19 11:53:24
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finasowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na rok 2019, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-12-18 14:19:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót remontowych polegających na ,,Utworzeniu i wyposażeniu Klubu Seniora+ w miejscowości Smołdziński Las" 2019-12-12 13:07:34
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Smołdzino 2019-12-05 13:57:20
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na rok 2019, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-12-05 13:54:46
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na rok 2019, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-11-25 10:44:18
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-11-20 08:04:10
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej nr G102008G w miejscowości Smołdzino" 2019-11-18 12:51:20
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2020 rok 2019-11-18 12:49:53
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2020 - 2023 2019-11-18 12:48:51
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie pn. ,,Zakup i dostawa energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2020-31.12.2020" 2019-11-15 10:35:18
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2019-11-15 10:33:29
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na rok 2019 , które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-11-12 11:34:09
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 2019-10-30 15:36:00
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na rok 2019, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-10-21 08:17:51
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-10-14 13:06:39
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót remontowych polegających na ,,Utworzeniu i wyposażeniu Klubu Seniora + w miejscowości Smołdziński Las" 2019-10-11 08:38:40
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Wojta Gminy Smołdzino z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-10-11 08:37:41
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-10-03 14:51:53
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 7/8 w obr. 2 położonej w Słupsku przy ul. Sportowej stanowiącej współwłasność Gminy Smołdzino oraz ogłoszenia wykazu 2019-10-01 12:49:06
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2019 r. w sprawie unieważnienia zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok wprowadzonych Zarządzeniem 53/2019 oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-09-25 10:18:26
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 /1 w miejscowości Stojcino w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiący własność Gminy Smołdzino, wraz z udziałem w niewydzielonych częściach wspólnych oraz ogłoszenie wykazu 2019-09-25 10:17:35
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2020 2019-09-25 10:16:37
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) na zadanie: ,,Rozbudowa remizy OPS w Gardnie Małej - I etap stan surowy zamknięty" 2019-09-18 15:05:22
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-09-18 14:50:00
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-09-16 08:32:10
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie pn. ,,Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Smołdziński Las" 2019-09-06 14:03:55
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek o których mowa w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2019 roku 2019-09-04 08:21:50
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 2019-08-29 12:12:41
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-08-29 12:11:30
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości będącej współwłasnością Gminy Smołdzino 2019-08-28 11:04:09
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społdcznej w Smołdzinie z siedziba w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, realizowanego przez Gminę Smołdzino 2019-08-28 11:02:31
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-08-02 13:13:51
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-07-25 15:02:37
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-07-18 13:27:29
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Smołdzino 2019-07-15 13:51:29
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-07-03 13:05:31
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-07-02 12:05:41
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2019-07-02 12:04:53
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-07-02 12:01:38
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-06-17 08:42:46
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie: ,,Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Smołdzino, w 2019 r." 2019-06-07 13:33:34
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-06-06 13:31:58
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Smołdzino za rok 2018 2019-05-30 13:16:35
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie: ,,Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Smołdzino, w 2019 r." 2019-05-30 13:15:09
dokument Zarządzenie Nr 32A/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania proewadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie: ,,Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Smołdzino w okresie 12 miesięcy" 2019-05-30 13:12:13
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-05-27 15:05:47
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-16 15:02:15
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie: ,,Odbiór i transport do regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Smołdzino w 2019 r." 2019-05-16 15:01:32
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-05-16 14:53:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-05-06 14:50:55
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-04-25 15:09:04
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2019 roku 2019-04-25 15:07:31
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac wykonanych w ramach wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. ,,Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblu gminnym 2019-04-25 15:05:30
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-04-25 15:00:55
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2018 rok 2019-03-29 12:49:23
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie numerem 638 położoną w obrębię Gardna Wielka stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, oraz ogłoszenie wykazu 2019-03-22 10:20:09
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2019 rok 2019-03-15 14:56:21
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie turystyki i promocji w 2019 roku 2019-03-15 14:55:38
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa 2019-03-08 10:13:41
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Smołdzino dnia wolnego od pracy 2019-03-06 11:22:03
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2019 r. 2019-02-27 14:35:57
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku 2019-02-26 14:29:42
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót remontowych polegających na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie 2019-02-25 14:27:13
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-02-20 12:18:01
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Urzędzie Gminy Smołdzino 2019-02-18 07:48:54
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r. 2019-01-30 14:05:59
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2019 r. 2019-01-30 14:05:14
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki i promocji w 2019 r. 2019-01-30 14:01:22
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-01-29 13:35:20
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-01-25 14:26:49
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-01-24 09:48:37
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-01-24 09:47:53
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-01-17 15:20:07
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Wója Gminy Smołdzino z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-01-17 15:19:33
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych 2019-01-15 13:12:54
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok 2019-01-07 12:08:29
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok 2019-01-03 12:36:38