Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o zmianie przepisów

Informacja

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2011 roku traci moc Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).

 

Według nowych przepisów kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Gminy Smołdzino w Urzędzie Gminy Smołdzino, pokój nr 10 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, pokój nr 12.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karta zgłoszenia kandydata, lista osób popierających kandydaturę oraz zapytanie o udzielenie informacji o sobie - do pobrania poniżej w pliku załącznika lub w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Smołdzino, pokój nr 10

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Lista_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika.odt (ODT, 9.KB) 2011-06-14 12:02:24 329 razy
2 Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_sobie.pdf (PDF, 30KB) 2011-06-14 12:02:24 361 razy
3 Karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.odt (ODT, 14KB) 2011-06-14 12:02:24 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 14-06-2011 12:02:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 08-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Hałas 11-03-2019 08:45:50