Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oświadczeniem i fakturami VAT należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 3.

Wniosek składa się w terminach:

  • od 1 lutego do 28 lutego danego roku
  • od 1sierpnia do 31 sierpnia danego roku

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia - w przypadku, gdy wnioski zostały złożone w terminie od 1 lutego do 28 lutego danego roku,
  • od 1 października do 31 października - w przypadku, gdy wnioski zostały złożone w terminieod 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

 

Wymagane dokumenty :

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- Oświadczenie złożone w celu ustalenia gruntów nie podlegających ustaleniu limitu dla zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- faktury VAT lub potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,  w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Opłaty :

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy :

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor ds. rolnictwa i spraw przeciwpożarowych, tel. (59) 811 72 15 wew. 124

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2006r. Nr 52, poz. 379)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. 2013r. poz. 789).

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego i formularz oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 6), a także do pobrania poniżej w pliku załącznika

Załączniki do pobrania

1 29_07_2013_12_19_22_wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf (PDF, 24KB) 2013-07-29 12:19:22 712 razy
2 oswiadczenie.odt (ODT, 12KB) 2011-08-11 11:32:36 937 razy
3 wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf (PDF, 40KB) 2011-08-11 11:32:36 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 11-08-2011 11:32:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Dyńka 01-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 13-02-2018 14:11:23