Informacje i obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-26 14:30:10
Informacja z dnia 25 sierpnia 2015r. o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Smołdzinie 2015-08-26 14:25:57
Informacja o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-25 11:13:59
Informacja Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Gardnie Wielkiej z dnia 18 sierpnia 2015r. o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Gardnie Wielkiej 2015-08-19 14:26:55
Informacja Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Smołdzinie z dnia 18 sierpnia 2015r. o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Smołdzinie 2015-08-19 14:24:40
Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-18 11:26:24
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów 2015-07-27 11:46:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 2015-07-27 11:29:42
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania 2015-07-15 15:12:25
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 2015-07-15 15:08:27
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 2015-07-15 15:03:59
Postanowienie Prezydenta Rzeczypopolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2015-07-15 14:44:02