Informacje i obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o otwarciu lokali wyborczych 2018-10-19 15:45:04
Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów społecznych 2018-10-19 15:44:13
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o ich składach, pełnionych funkcjach i siedzibach 2018-10-15 11:14:17
Informacja dla komitetów wyborczych - wyznaczenie dodatkowych miejsc do plakatowania 2018-10-12 10:32:27
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 2018-10-03 14:28:35
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 2018-10-03 14:28:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 2018-10-03 14:27:41
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 2018-10-03 14:27:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Smołdzino w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-10-03 14:25:35
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-10-03 14:23:59
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-10-01 08:58:48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 29 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Smołdzino 2018-10-01 08:54:27
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-24 16:50:32
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-09-18 14:49:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-09-18 14:13:28
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 2018-09-18 08:38:56
II informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pelnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach 2018-09-17 15:12:39
Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2018-09-13 13:23:16
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach 2018-09-12 15:46:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski I w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie 2018-09-12 12:08:35
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej 2018-09-12 12:07:23
Informacja - urzędnik wyborczy 2018-09-12 08:52:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie 2018-09-12 07:42:03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-08-27 08:29:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 2018-08-23 09:03:59
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-17 12:39:51
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 2018-03-13 13:26:38