Wykaz numerów telefonów

tel: +48 59 811 72 15         fax: +48 59 811 74 60

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer

wewnętrzny

Numer

pokoju

1.

Arkadiusz Walach

Wójt

 

13

2.

Janusz Dzierzba

Sekretarz

 

17

3.

Milena Żydyk

Skarbnik

 

14

4.

Joanna Kamińska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

115

1

5.

Aneta Rusinek

Podinspektor ds. księgowości podatkowej 115 1
6.

Kazimiera Pieńkowska

Podinspektor ds. księgowości

116

2

7.

Emilia Kuprasiewicz

Referent ds. księgowości 116 2
8. Karolina Czapiewska

Pomoc administracyjna - asystent ds. księgowości

116 2
9.

Krystyna Chmielewska

Podinspektor ds. księgowości 132 8

10.

Justyna Michalak

Referent ds. obsługi kasowej i księgowości budżetowej

113

4

11.

Agnieszka Kozak

Referent  ds. budownictwa i planowania przestrzennego

111  
12.

Adam Fleszer

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

126  
13.

Andrzej Kopiniak

Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska 123  
14.

Leszek Dyńka

Inspektor ds. rolnictwa i spraw przeciwpożarowych 124  
15.

Janusz Gądek

Referent ds. gospodarki komunalnej 131  
16. Grażyna Majewska

Sekretarka

101 12
17. Edyta Kwiatek

Inspektor ds. Biura Rady, BIP oraz Biura Obsługi Klienta

114 3
18.

Magdalena Bysiec

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr 120 18
19. Joanna Zielińska Inspektor ds. organizacyjnych i ewidencji działalności gospodarczej 120 18

20.

Irena Janulewicz-Szczypior

Inspektor ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych

Pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowych

109

10

21.

Agnieszka Walotek-Janka Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

121

15

22.

Dobrosława Makowiecka Referent ds. oświaty i kultury

121

15

23. Adrian Markuszewski

Referent ds. promocji, turystyki i sportu oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

111  

24.

Beata Hrywniak

Podinspektor ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

122

5

25. Agnieszka Łukaczyk

Goniec

132 8
26. Henryk Musiała

Robotnik gospodarczy ds. sieci wodno-kanalizacyjnej

   

 

Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej prowadzi Adrian Markuszewski - tel. 885 103 013

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jarzembińska 05-01-2011 14:11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 05-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 03-09-2018 09:08:01