Wykaz adresów mailowych

 

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

1.

Arkadiusz Walach

Wójt

wojt@smoldzino.com.pl

2.

Janusz Dzierzba

Sekretarz

sekretarz@smoldzino.com.pl

3.

Milena Żydyk

Skarbnik

skarbnik@smoldzino.com.pl

4.

Joanna Kamińska

Inspektor ds.wymiaru podatków i opłat

podatki_wymiary@smoldzino.com.pl

5.

Aneta Rusinek

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

podatki_upomnienia@smoldzino.com.pl

6. Kazimiera Pieńkowska

Podinspektor ds. księgowości

ksiegowosc_budzetowa@smoldzino.com.pl
7. Emilia Kuprasiewicz Referent ds. księgowości ksiegowosc_budzetowa@smoldzino.com.pl
8. Karolina Czapiewska Pomoc administracyjna - asystent ds. księgowości  
9. Krystyna Chmielewska

Podinspektor ds. księgowości

woda@smoldzino.com.pl
10. Justyna Michalak

Referent ds obsługi kasowej i księgowości budżetowej

kasa@smoldzino.com.pl
11. Agnieszka Kozak

Referent ds. budownictwa i planowania przestrzennego

budownictwo@smoldzino.com.pl

12.

Adam Fleszer

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

gospodarka_gruntami@smoldzino.com.pl

13.

Andrzej Kopiniak

Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

ochrona_srodowiska@smoldzino.com.pl

14.

Leszek Dyńka

Inspektor ds. rolnictwa i spraw przeciwpożarowych

rolnictwo@smoldzino.com.pl

15.

Janusz Gądek

Referent ds. gospodarki komunalnej

gospodarka_komunalna@smoldzino.com.pl

16.

Grażyna Majewska

Sekretarka

sekretariat@smoldzino.com.pl

17.

Edyta Kwiatek

Inspektor ds. Biura Rady, BIP oraz Biura Obsługi Klienta

biuro_rady@smoldzino.com.pl

18.

Magdalena Bysiec

Inspektor  ds.organizacyjnych i kadr

kadry_place@smoldzino.com.pl

19.

Joanna Zielińska

Inspektor ds. organizacyjnych i ewidencji działalności gospodarczej

organizacja.kontrola@smoldzino.com.pl
20.

Irena Janulewicz-Szczypior

Inspektor ds.ochrony zdrowia i spraw społecznych

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

ochrona_zdrowia@smoldzino.com.pl
21. Agnieszka Walotek-Janka Inspektor ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
22. Dobrosława Makowiecka Referent ds.oświaty i kultury oswiata_kultura@smoldzino.com.pl
23. Adrian Markuszewski

Referent ds. promocji, turystyki i sportu oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

promocja@smoldzino.com.pl
24. Beata Hrywaniak

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zastępca Kierwnika Urzędu Stanu Cywilnego

usc@smoldzino.com.pl
25. Agnieszka Łukaczyk

Goniec

 
26. Henryk Musiała

Robotnik gospodarczy ds. sieci wodno-kanalizacyjnej

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jarzembińska 05-01-2011 14:07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 05-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 10-04-2018 14:28:14