Wykaz adresów mailowych

 

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

1.

Arkadiusz Walach

Wójt

wojt@smoldzino.com.pl

2.

Janusz Dzierzba

Sekretarz

sekretarz@smoldzino.com.pl

3.

Milena Żydyk

Skarbnik

skarbnik@smoldzino.com.pl

4.

Gabriela Gawlik

Inspektor ds. księgowości budżetowej

ksiegowosc.organ@smoldzino.com.pl

5.

Joanna Kamińska

Inspektor ds.wymiaru podatków i opłat

podatki_wymiary@smoldzino.com.pl

6.

Aneta Sobko

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

podatki_upomnienia@smoldzino.com.pl

7. Kazimiera Pieńkowska

Podinspektor ds. księgowości

ksiegowosc_budzetowa@smoldzino.com.pl
8. Krystyna Chmielewska

Podinspektor ds. księgowości

woda@smoldzino.com.pl
9. Justyna Michalak

Referent ds obsługi kasowej i księgowości budżetowej

kasa@smoldzino.com.pl
10. Maria Łukaszewicz

Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

budownictwo@smoldzino.com.pl

11.

Irena Janulewicz-Szczypior

Inspektor ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

ochrona_zdrowia@smoldzino.com.pl

12.

Magdalena Bysiec

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr

kadry_place@smoldzino.com.pl

13.

Adam Fleszer

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

gospodarka_gruntami@smoldzino.com.pl

14.

Beata Hrywniak

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zastępca Kierownika USC

usc@smoldzino.com.pl

15.

Leszek Dyńka

Inspektor  ds. rolnictwa i spraw przeciwpożarowych

rolnictwo@smoldzino.com.pl

16.

Grażyna Majewska

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

sekretariat@smoldzino.com.pl

17.

Edyta Kwiatek

Inspektor  ds. Biura Rady, BIP oraz Biura Obsługi Klienta

biuro_rady@smoldzino.com.pl

18.

Agnieszka Walotek-Janka

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
19.

Joanna Zielińska

Inspektor ds. organizacyjnych i ewidencji działalności gospodarczej

organizacja.kontrola@smoldzino.com.pl
20. Andrzej Kopiniak Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska ochrona_srodowiska@smoldzino.com.pl
21. Janusz Gądek Referent ds. gospodarki komunalnej gospodarka_komunalna@smoldzino.com.pl
22. Adrian Markuszewski

Referent ds. promocji, turystyki i sportu oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

promocja@smoldzino.com.pl
23. Dobrosława Makowiecka

Referent ds. oświaty i kultury

oswiata_kultura@smoldzino.com.pl
24. Henryk Musiała

Robotnik gospodarczy ds. sieci wodno-kanalizacyjnej

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Jarzembińska 05-01-2011 14:07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 05-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 16-08-2017 12:34:01