Aktualności

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie o pracach wykonywanych na Cmentarzu Komunalnym w Smołdzinie 2019-03-08 11:05:06
Ogłoszenie o przetargach Zarządu Powiatu Słupskiego 2019-03-07 11:01:43
Informacja dot. konsultacji społecznych 2019-02-13 10:07:30
INFORMACJA 2018-12-21 13:56:07
Ogłoszenie o przetargach Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-12-17 09:42:55
Ogłoszenie o pracach wykonywanych na Cmentarzu Komunalnym w Smołdzinie 2018-10-18 08:36:38
Informacja - zaproszenie mieszkańców do wzięcia udziału w działaniach z zakresu zdrowia publicznego 2018-10-16 13:22:30
OGŁOSZENIE O ZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W MIEJSCOWOŚCI KLUKI 2018-10-14 13:18:53
OGŁOSZENIE O ZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 2018-10-13 09:13:30
Ogłoszenie o przetargach Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-10-11 09:30:30
Informacja o niezdatności wody do użycia 2018-09-25 12:55:43
KOMUNIKAT 2018-09-25 12:08:59
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-06-21 09:58:44
Informacja dla rolników 2018-06-20 14:50:51
Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie", realizowanych na terenach wiejskich na zadanie ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców" 2018-06-07 12:44:19
Informacja o wsparciu w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2018-06-04 15:02:20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - nieruchomości do sprzedaży 2018-05-28 12:55:08
ZMIANA terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w I półroczu 2018 r. 2018-05-16 14:34:25
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek 2018-04-23 14:22:11
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2018-04-05 14:24:20
Informacja o możliwości wykonania badania gleby 2018-03-08 12:32:44
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne 2018-02-28 08:14:44
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Łupawa 2018-02-27 09:56:17
Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przerwy w dostawie wody 2018-02-13 14:54:50
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego 2018-02-05 12:41:10
Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w I półroczu 2018 r. 2018-01-03 10:26:01
Ogłoszenie w sprawie ZMIANY MIEJSCA SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków 2017-12-01 12:08:33
Ogłoszenie - zaproszenie na spotkanie szkoleniowe w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków 2017-11-30 14:23:23
Informacja - szerokopasmowy internet 2017-11-09 12:47:45
Informacje dotyczące kasy Urzędu Gminy Smołdzino 2017-10-26 09:15:37
INFORMACJA - projekt ,,Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino" 2017-10-20 09:37:21
ORANGE - szerokopasmowy internet dla Gminy Smołdzino - Spotkanie z Przedstawicielem ORANGE 2017-10-16 15:26:39
Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2017-10-10 12:47:24
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego 2017-10-05 14:11:21
XIV Słupskie Pokopki - Powiatowe Święto Ziemniaka 2017-10-03 09:48:28
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie nr 27/2017 z dnia 25 września 2017 r. 2017-09-26 13:54:07
Dyżur doradców emerytalnych ZUS Oddział w Słupsku w Urzędzie Gminy Smołdzino 2017-09-15 10:06:00
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,,Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" 2017-09-01 10:23:29
Gminne Święto Plonów 2017 2017-08-24 14:28:15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne - Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 2017-08-23 08:33:41
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1500 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym" - MFW Baltica 2 2017-08-22 13:21:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1050 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym" - MFW Baltica 3 2017-08-18 08:16:59
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego 2017-07-28 12:34:11
ORANGE - szerokopasmowy internet dla Gminy Smołdzino 2017-07-24 08:27:03
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego 2017-06-30 12:58:32
Ogłoszenie o obowiązku przyłączenia się do kanalizacji - Smołdzino 2017-06-30 12:56:51
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - nieruchomości do sprzedaży 2017-06-23 11:34:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoka, Gardna Mała i Gardna Wielka, z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie" 2017-06-23 10:13:46
Informacja o zgłoszeniu zgromadzenia 2017-06-09 15:05:45
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Smołdzino - Oczyszczalnia ścieków 2017-06-07 07:57:47
Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Gazociąg Nord Stream 2" 2017-06-01 08:08:52
Informacja o zgłoszeniu zgromadzenia planowego 2017-05-31 13:19:32
Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Smołdzino 2017-05-17 09:27:35
Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat. 2017-05-11 14:18:08
Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Poddziałanie 10.3.1. ,,Odnawialne źródła energii" (kolektory i fotowoltaika) 2017-04-28 13:39:41
Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców Gminy Smołdzino na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji 2017-04-19 10:47:30
Informacja dotycząca dofinansowania projektu inwestycyjnego pt.: Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 Poddziałanie 10.3.1. ,,Odnawialne źródła energii" 2017-04-13 14:55:25
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - nieruchomości do sprzedaży 2017-04-12 15:07:50
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2017-04-12 14:25:57
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku o nowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2017-04-10 10:31:23
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II" 2017-04-04 10:13:21
Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji do projektu pt. ,,Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 2017-03-29 10:29:03
Informacja Wójta Gminy Smołdzino dla najemców mieszkań komunalnych 2017-02-27 15:16:52
Słowińska Grupa Rybacka zaprasza przedsiębiorców na specjalistyczne konsultacje 2017-02-14 15:19:32
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wraz z Urzędem Gminy Smołdzino organizuje spotkanie z przedsiębiorcami 2017-02-08 09:58:16
Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania biznesplanów 2017-02-02 10:21:26
Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie 2017-01-24 10:59:58
Nabór wniosków do kolejnej edycji ,,Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim" - edycja 2017 r. 2017-01-11 08:02:26
Decyzja Ministra Środowiska - zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parkach narodowych, w związku z budową kaplicy na Górze Rowokół 2017-01-10 12:18:43
Umowa dot. relacji pomiędzy stronami w ramach realizacji projektu obejmującego instalację fotowoltaiczną/solarną 2017-01-04 14:25:08
Uchwała Nr XXV/229/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku 2017-01-04 14:17:44
Ogłoszenie o konkursie na rozwój działalności gospodarczej 2017-01-02 14:06:38
Informacja dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2017-01-02 14:03:23
Szkolenie z pisania wniosków i biznesplanów dla przedsiębiorców 2017-01-02 13:55:20
Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na konsultacje z finansowych załączników do wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności i budowę infrastruktury społecznej 2017-01-02 13:53:00
Zaproszenia na spotkanie informacyjne dot. udziału w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 2016-12-21 13:09:29
Szkolenie z wypełniania wniosków na rozwój działalności gospodarczej 2016-12-13 14:35:30
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2016-12-09 11:06:28
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - nieruchomości do sprzedaży 2016-12-06 08:23:41
Nabór deklaracji badających zainteresowanie Mieszkańców Gminy Smołdzino udziałem w projekcie umożliwiającym dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 2016-11-29 11:28:41
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik ,,Strażak" zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów 2016-11-22 07:55:05
Ogłoszenie na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego położonych w obrębie Dębina gmina Ustka 2016-11-09 11:23:45
Dyżur doradcy energetycznego 2016-11-04 13:03:56
Spotkanie informacyjne Słowińskiej Grupy Rybackiej dotyczące dofinansowania dla podmiotów publicznych 2016-11-02 14:24:26
Informacja o wynikach weryfikacji do projektu pn. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzinio'' - Szkoła Podstawowa 2016-10-31 15:00:27
Informacja o wynikach weryfikacji do projektu pn. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzinio" - Gimnazjum 2016-10-31 14:58:25
Postanowienie Nr 27/2016 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smołdzino 2016-10-26 15:01:23
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2016-10-21 12:38:28
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Smołdzino 2016-10-21 10:07:54
Zarządzenie Nr 35/2016 p.o Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 19 października 2016 r. 2016-10-19 14:01:55
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w 2017 roku". Uwaga! 26.10.2016 r.: zapytanie Wykonawcy; informacja z otwarcia ofert; zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dokument stracił ważność 2016-10-19 12:30:04
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 03 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,,Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-10-05 14:10:58
XIII Słupskie Pokopki 2016-09-26 10:44:02
Zaproszenie na II Dzień Kartofla 2016-09-15 14:46:07
Oferta pracy - konwojent - OFERTA NIEWAŻNA 2016-08-25 12:52:39
Zapraszamy na Gminne Święto Plonów 2016-08-24 08:06:53
Zaproszenie na spotkanie z Wójtem Gminy Smołdzino w dniu 04 sierpnia br. 2016-07-27 13:05:54
Regulamin gminnego konkursu na wieniec i kosz dożynkowy 2016-07-27 13:05:32
Informacja dotycząca postępu prac przy dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej 2016-07-27 13:02:20
Zapraszamy do udziału w Konkursie Kwater 2016-07-27 13:00:44
Kalendarz imprez organizowanych na terenie Gminy Smołdzino w 2016 roku 2016-07-25 13:42:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" 2016-07-19 09:32:38
Zaproszenie na II Festyn Smołdziński 2016 2016-07-08 09:36:54
Informacja w sprawie zmian harmonogramu dyżurów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy 2016-07-06 13:31:28
"Koperta Życia" 2016-07-05 09:39:18
Informacja o konkursie pn. "Jaka to roślina". 2016-06-27 15:16:11
Oferta pracy - kierownik Schroniska Szkolno - Młodzieżowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie - OFERTA NIEWAŻNA 2016-06-20 11:47:46
Zaproszenie na Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 2016-06-15 07:44:06
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania dot. demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia pokrycia dachowego zawierającego azbest z budynku gospodarczego w m. Smołdziński Las 45. Uwaga!08.07.2016 r. - unieważnienie postępowania. - dokument stracił ważność 2016-06-14 09:45:03
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - nieruchomości do sprzedaży 2016-06-09 15:16:05
Zaproszenie na kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pn. ,,Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I" 2016-06-08 15:09:56
Bezpłatne porady psychologiczne - PRZEŁOŻONE SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM 2016-06-06 11:33:45
Ogłoszenie - wycieczka organizowana przez Radę Sołecką Smołdzińskiego Lasu 2016-06-01 12:26:55
Zaproszenie do złożenia oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino". Uwaga: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - dokument stracił ważność 2016-05-27 14:16:32
Życzenia z okazji Dnia Samorządowca 2016-05-27 10:19:15
Informacja dla przedsiębiorców 2016-05-20 12:21:41
Bezpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców gminy Smołdzino - maj i czerwiec 2016 r. 2016-05-20 12:17:47
Oferta pracy - konwojent - OFERTA NIEWAŻNA 2016-04-19 12:17:26
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pn. ,,Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I" 2016-04-18 10:28:40
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka 2016-04-12 11:39:12
Zmiana lokalizacji Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 2016-04-11 12:41:44
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej ,,SŁOWINIEC" zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu ,,Spotkanie z historią" - 07.05.2016 r. 2016-04-07 14:06:37
Oferta pracy - kierowca autobusu szkolnego 2016-04-07 13:12:28
Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino na lata 2016-2021 2016-04-07 12:14:32
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2016-03-31 12:48:30
Bezpłatne porady psychologiczne - kwiecień 2016 r. 2016-03-29 07:35:56
Zakończenie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2016-03-03 08:52:26
Bezpłatne porady psychologiczne - marzec 2016 r. 2016-03-01 12:59:14
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 2016-2026 2016-03-01 07:47:53
Mammobus na Dzień Kobiet 2016-02-25 15:06:18
Opłaty za pobór wody - informacja 2016-02-18 15:24:55
Zaproszenie na spotkanie Grupy Wsparcia 2016-02-11 11:19:38
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - dotacja na fotowoltaikę 2016-02-11 11:15:31
Kwalifikacja wojskowa w gmine Smołdzino w 2016 r. 2016-02-10 08:36:19
Ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców 2016-02-04 15:26:35
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2016-02-03 13:30:05
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC zaprasza w dniu 5 marca 2016 r. na wystawę fotograficzną poświęconą terenowi obecnej Gminy Smołdzino 2016-02-02 13:22:27
Informacja dla mieszkańców 2016-02-01 11:12:30
Nabór wniosków do kolejnej edycji ,,Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim" - edycja 2016 r. 2016-01-18 10:29:40
Sprawozdanie z Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 10.01.2016 r. 2016-01-15 15:25:23
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok 2016-01-15 14:55:17
Informacja dla przedsiębiorców 2016-01-14 11:02:01
Prośba o wsparcie finansowe oraz rzeczowe w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016-01-04 08:25:55
INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁANIACH GMINY SMOŁDZINO 2015-12-28 09:14:27
W dniu 24 grudnia 2015r. (Wigilia) Urząd Gminy Smołdzino będzie nieczynny 2015-12-16 13:35:00
Zawiadomienie Wójta Gminy Smołdzino 2015-12-02 07:50:50
Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Smołdzino na 2016 rok 2015-11-26 15:14:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 2015-11-25 13:15:09
Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 30 listopada 2015 r. 2015-11-20 14:32:47
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 2015-11-18 12:26:39
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny 2015-11-18 12:23:29
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku - Pomorski Dzień Przedsiębiorczości 2015-11-05 14:20:39
Zawiadomienie Wójta Gminy Smołdzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inawestycji celu publicznego 2015-11-03 13:43:22
Informacja z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) dotyczących: 1) projektu uchwały Rady Gminy Smołdzino w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, 2) projektu uchwały Rady Gminy Smołdzino w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-10-28 15:15:14
Gmina Smołdzino otrzymała dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg osiedlowych w m. Łokciowe i m. Żelazo. 2015-10-22 08:19:20
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2015-10-20 14:02:39
Spotkania konsultacyjne oraz dni otwarte dla mieszkańców dotyczące projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III (MFW BSIII) 2015-10-19 10:52:14
Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej na inwestycje gminne 2015-10-06 14:25:03
Zaproszenie na spotkanie w sprawie projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III 2015-10-06 12:07:13
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka 2015-10-01 10:33:10
Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 2015-09-02 11:17:01
Informacja o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-25 11:11:38
Koncert Kapeli Hanki Wójciak w Gardnie Wielkiej 2015-08-25 08:00:39
Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IŻ-01-22-001/15 RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa 2015-08-21 10:18:17
Relacja ze spotkania z Wiceministrem Środowiska w dniu 17 sierpnia 2015 r. 2015-08-20 15:01:54
Konkurs na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy i najładniejszy kosz dożynkowy 2015" 2015-08-20 14:52:27
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli - plaża Czołpino 2015-08-04 09:14:46
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadania publicznego w 2015 r. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. - dokument stracił ważność 2015-07-30 10:50:11
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności działek 2015-07-23 13:21:48
Informacja dotycząca bezpłatnych badań profilaktycznych 2015-07-23 08:16:48
Zarzadzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 lipca 2015 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. - dokument stracił ważność 2015-07-22 14:14:30
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku dotycząca kas fiskalnych 2015-07-21 12:25:21
Informacja Ministra Środowiska o rozpoczęciu wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-20 08:00:15
Informacja 2015-07-13 15:07:03
Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. - dokument stracił ważność 2015-07-07 11:55:28
Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. - dokument stracił ważność 2015-07-07 11:53:28
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli - plaża Czołpino 2015-06-25 12:04:47
Protokół z dnia 13.05 2015 r. z posiedzenia zespołu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie ankiet dotyczących wydania przez Wójta Gminy Smołdzino opinii w sprawie wydobycia gazu łupkowego na terenie Gminy Smołdzino 2015-06-22 14:27:33
REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY SMOŁDZINO 2015-06-17 11:14:13
Protokół z dnia 13.05.2015 r. z przeprowadzonych konsultacji w formie ankiet w sprawie oceny porozumienia z 2003 r. zawartego między Ministrem Środowiska a Gminą Smołdzino oraz ewentualnego podpisania nowego porozumienia 2015-06-16 14:47:30
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Smołdzino - Gardna Wielka - Gąbino wraz z przebudową mostu na rz. Łupawa w m. Smołdzino" 2015-06-16 10:49:32
W dniu 08.06.2015 r. pozyskaliśmy nieodpłatnie z Urzędu Morskiego w Słupsku towarowo-osobowy samochód 2015-06-11 15:18:37
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 2015-06-03 09:16:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 2015-06-02 09:50:06
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123G Smołdzino - Wierzchocino - Choćmirowo - do dr. Wojewódzkiej nr 213" 2015-05-18 14:35:12
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego o przetargach nieograniczonych na zbycie prawa własności działek niezabudowanych 2015-05-14 08:13:21
Majówka z Radiem Zet w Łebie 2015-04-30 10:23:59
Obwieszczenie 2015-04-20 10:25:45
Terminy zebrań wiejskich dot. konsultacji w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na terenie Gminy Smołdzino oraz w sprawie realizacji porozumienia z 2003 r. między Ministrem Ochrony Środowiska a Gminą Smołdzino 2015-04-14 11:37:28
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na terenie Gminy Smołdzino 2015-04-10 10:17:35
Ankieta w sprawie oceny realizacji porozumienia z 2003 r. między Ministrem Ochrony Środowiska a Gminą Smołdzino oraz ewentualnego podpisania nowego porozumienia 2015-04-10 10:16:55
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej "Słowiniec" 2015-03-27 13:16:49
Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 2015-03-25 13:59:34
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2015-03-25 13:54:36
Zaproszenie do składania ofert - Oznakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy Smołdzino w ramach realizacji drugiego etapu projektu: Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino realizowanego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, objętego osią priorytetową 4 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 26.03.2015 r.- wyjaśnienie.10.04.2015 r.- wynik. - dokument stracił ważność 2015-03-25 10:18:55
Ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowych dowodów osobistych 2015-03-17 10:48:57
Uwaga!!! Od marca 2015 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy 2015-03-09 14:10:39
Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie kultury fizycznej w 2015 roku - dokument stracił ważność 2015-03-03 13:32:03
Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Smołdzino w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-03-03 13:08:26
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino - Wierzchocino - Choćmirowo - do dr. Wojewódzkiej nr 213" 2015-02-24 11:46:03
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Smołdzino - Gardna Wielka - Gąbino wraz z przebudową mostu na rz. Łupawa w m. Smołdzino" 2015-02-24 10:54:16
Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich 2015-02-09 08:24:53
Ogłoszenie - nabór wniosków do ,,Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim - edycja 2015" 2015-01-16 09:45:24
Ogłoszenie konsultacji projektu Gminnego Programu wspierania rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2015 - 2017 2015-01-15 08:54:06
Informacja 2014-12-23 09:33:28
Informacja Urzędu Skarbowego 2014-12-11 08:54:34
Informacja dla rodziców uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 2014-12-05 15:18:53
Zaproszenie na spotkanie 2014-11-25 10:44:17
Informacja dla rolników 2014-11-06 08:43:56
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku 2014-11-05 08:59:35
Ogłoszenie 2014-11-03 15:06:47
Informacja 2014-11-03 13:46:31
Decyzja w sprawie uchylenia decyzji znak OR.III.6220.3.14 2014-10-30 14:14:20
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych - dokument stracił ważność 2014-10-30 10:48:12
Informacja z przeprowadzonych konsultacji do projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia GPPiRPA oraz GPPN na 2015r 2014-10-28 14:47:12
Utrzymanie zimowe dróg gminnych chodników, ciągów pieszo - jezdnych na terenie gminy Smołdzino w sezonie 2014/2015. 2014-10-27 10:25:44
Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 2014-10-10 15:12:54
Obwieszczenie Starosty Słupskiego 2014-08-29 11:57:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino 2014-08-29 11:54:45
Zaproszenie do udziału w projekcie ,,EKOFIRMA - korzyść dla środowiska - oszczędności w przedsiębiorstwie" 2014-08-18 08:29:00
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń 2014-08-04 09:53:02
Zaproszenie do udziału w akcji edukacyjnej 2014-08-04 09:37:06
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZERWY W DOSTAWIE WODY W DNIU 17 LIPCA 2014 R. 2014-07-16 11:28:43
Karta Dużej Rodziny - informacje 2014-06-17 14:54:11
Ogłoszenie 2014-04-16 14:30:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 kwietnia 2014 roku 2014-04-16 14:26:45
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi kominiarskiej w budynkach mienia komunalnego - dokument stracił ważność 2014-04-11 14:47:19
Szkolenie dla rolników 2014-03-19 09:55:46
Rozeznanie cenowe rynku 2014-03-17 10:59:02
Ogłoszenie Starosty Słupskiego dotyczące konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2014-03-13 08:19:22
Oferta do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na 2014 r. Klubu Sportowego ,,ROWOKÓŁ - dokument stracił ważność 2014-03-05 13:59:40
28.02.2014r. IV Babskie Świętowanie Dnia Kobiet. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie zapewnia dowóz (autobus szkolny). 2014-02-26 07:32:01
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2014 r. 2014-02-25 09:35:50
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2014 r. 2014-02-21 14:58:59
Oferta wynjamu sklepiku szkolnego 2014-02-18 08:08:42
Zaproszenie do składania ofert - dokument stracił ważność 2014-02-10 15:14:18
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse. 2014-01-21 14:02:39
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2014-01-13 13:48:27
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE/WICHURZE - dokument stracił ważność 2013-12-05 10:14:27
Informacja z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2013-12-02 12:57:55
Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 listopada 2013 w sprawie przeprowdzenia konsultacji społecznych - dokument stracił ważność 2013-11-22 14:37:53
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2013-11-21 11:47:36
Ogłoszenie - I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż środka trwałego w postaci ciągnika rolniczego URSUS U914 będącego własnością Gminy Smołdzino-wynik - dokument stracił ważność 2013-11-21 11:12:37
Informacja o unieważnieniu konkursu na najem lokalu użytkowego - kuchni szkolnej oraz organizację żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 76 - 214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 48 wraz z przejęciem 5 pracowników. 2013-11-12 13:19:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego - kuchni szkolnej oraz organizację żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 76 - 214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy 48 wraz z przejęciem 5 pracowników - dokument stracił ważność 2013-10-25 11:17:16
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2013-10-25 10:57:14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-10-21 14:13:06
ZARZĄDZENIE Nr 66 WÓJTA GMINY SMOŁDZINO z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Smołdzino w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2013-10-21 11:05:06
Zaproszenie na Spotkanie z Piosenką nie tylko religijną 19-20 października 2013 r. 2013-10-15 12:46:11
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Smołdzino do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy - dokument stracił ważność 2013-10-14 12:53:12
Zaproszenie na szkolenie - WAŻNE !!! 16.10.2013 r. 2013-10-14 08:55:48
Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dn. 10 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. - dokument stracił ważność 2013-10-10 15:08:46
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EFS PROWADZONY PRZEZ POMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W SŁUPSKU 2013-09-17 09:49:43
Zaproszenie na szkolenie dot. profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi - dokument stracił ważność 2013-09-13 12:40:31
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę różnych gatunków drzew i krzewów w ramach realizacji projektu Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. - dokument stracił ważność 2013-09-09 08:13:20
Zaproszenie do składania ofert na Przeprowadzenie zabiegu cięć sanitarnych polegających na usunięciu obumarłych konarów i gałęzi w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku wiejskiego w m. Smołdzino - dokument stracił ważność 2013-09-09 08:02:26
Informacja dla mieszkańców 2013-08-09 08:21:55
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 2013-08-07 10:45:41
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. ,,Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" 2013-08-06 10:36:49
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ,,MALUCH 2013 - edycja 2" 2013-07-26 14:16:11
Bieżąca ocena jakości wody w Czołpinie i sprawozdanie z badań 2013-07-15 10:09:05
Informacja-rozliczenia z Zakładem Usług Wodnych w Słupsku 2013-07-10 11:17:44
Informacja Prezesa PKS S.A. w Słupsku o zawieszeniu kursów na trasie Smołdzino - Słupsk 2013-06-26 08:12:36
Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów 2013-06-19 11:23:06
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik do Uchwały Nr XXXIX/310/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku 2013-05-29 13:42:06
Spotkanie dla miszkańców gminy Smołdzino w sprawie dofinansowania z NFOŚiGW na kolektory słoneczne 2013-05-24 14:26:09
Informacja - nowy system gospodarki odpadami 2013-05-15 14:54:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16.04.2013 r. 2013-05-07 14:37:14
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2013-04-18 12:55:37
Unieważnienie postępowania Zaproszenie do składania ofert na wykonanie następującego zadania: Zaprojektowanie i wydruk mapy poglądowej, mapy kieszonkowej, folderu informacyjnego, widokówek promocyjnych. 2013-04-10 15:05:22
Zaproszenie do składania ofert 2013-04-02 07:51:26
Unieważnienie postępowania Zaproszenie do składania ofert na wykonanie następującego zadania: Zaprojektowanie i wydruk mapy poglądowej, mapy kieszonkowej, folderu informacyjnego, widokówek promocyjnych. 2013-03-18 13:13:51
INFORMACJA z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki w 2013 roku 2013-03-15 15:30:02
Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert z dnia 13.03.2013 r. na wykonanie następującego zadania: Zaprojektowanie i wydruk mapy poglądowej, mapy kieszonkowej, folderu informacyjnego, widokówek promocyjnych. 2013-03-14 11:52:07
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie następującego zadania: Zaprojektowanie i wydruk mapy poglądowej, mapy kieszonkowej, folderu informacyjnego, widokówek promocyjnych. 2013-03-13 15:47:30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki na 2013 rok - dokument stracił ważność 2013-01-18 12:51:10
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!! 2013-01-16 13:23:48
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2013-01-10 13:28:45
Informacja nt. podmiotu świadczącego usługi usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego - dokument stracił ważność 2013-01-08 12:30:48
Informacja z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2012-12-21 13:39:27
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykonanie biuletynu informacyjnego podsumowującego działania podjęte na terenie gminy Smołdzino w 2012 r. 2012-12-18 12:25:39
Zarządzenie 124 /2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późniejszym zmianami) 2012-12-14 15:17:49
Protokół z przeprowadzenia rozeznania cenowego z dnia 11 grudnia 2012 r. dotyczący przygotowania projektu, wydruku oraz dostarczenia kalendarza planszowego Gminy Smołdzino na rok 2013 2012-12-14 12:22:27
Zaproszenie do składania ofert na sukcesywna usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych zmieszanych, gromadzonych na cmentarzach wraz z terenami przyległymi oraz terenu przy budynku Urzędu Gminy Smołdzino. - dokument stracił ważność 2012-12-12 13:14:19
INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W SEZONIE 2012/2013 2012-12-06 14:52:59
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarza ściennego 2013 r. 2012-12-05 11:35:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-11-22 09:22:45
Zarządzenie Wójta Gminy Smołdzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2012-11-21 09:57:02
Zaproszenie do składania ofert na: Odwodnienie gruntów w miejscowości Żelazo. Uwaga! 8.11.2012 r.-Unieważnienie. - dokument stracił ważność 2012-11-06 14:20:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. WSPARCIE NA STARCIE ? wyrównywanie szans edukacyjno ? rozwojowych dzieci klas I-III realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-11-05 10:55:12
Zaproszenie do składania ofert na: Dostawę mebli do Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy Smołdzino przy ul. Kościuszki 3. - dokument stracił ważność 2012-10-25 11:08:41
Zaproszenie do składania ofert: sprzedaż zamortyzowanych środków trwałych będących własnością Urzędu Gminy Smołdzino-wynik - dokument stracił ważność 2012-10-24 14:57:07
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn.? WSPARCIE NA STARCIE ? wyrównywanie szans edukacyjno ? rozwojowych dzieci klas I-III? - dokument stracił ważność 2012-10-18 12:21:29
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: wykonanie dokumetacji technicznej remontu mostu (przyczółków) przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w miejscowości Witkowo, w Gminie Smołdzino 2012-10-10 14:47:54
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie projektów budowlanych. Zamówienie składa się z dwóch części: Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino. Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626. 2012-10-04 14:35:57
Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wykonania projektów budowlanych. Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino. Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626. 2012-10-03 15:20:11
Ogłoszenie 2012-09-17 13:14:45
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie projektów budowlanych. Zamówienie składa się z dwóch części: Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino. Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626. Uwaga. Wynik. - dokument stracił ważność 2012-09-13 08:48:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie ogrzewania kominkowego z wymuszonym obiegiem gorącego powietrza dla świetlicy w miejscowości Łokciowe gm. Smołdzino.Uwaga.Wynik. - dokument stracił ważność 2012-09-13 08:20:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. ,,Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI" 2012-08-17 11:27:02
Informacja dla rolników - akcyza 2012-08-14 16:23:50
Wójt Gminy Smołdzino zaprasza do składania ofert przez osoby zainteresowane odbyciem stażu zawodowego - dokument stracił ważność 2012-08-09 10:53:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego "Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI" 2012-07-27 14:10:10
INFORMACJA z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. 2012-07-23 15:34:47
Zaproszenie do składania ofert: sprzedaż beczkowozu asenizacyjnego 4- kołowego - dokument stracił ważność 2012-07-11 11:27:35
Miejsce konsultacji psychologicznych 2012-06-15 13:47:52
Wójt Gminy Smołdzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-06-13 08:48:43
Dzień Dawcy Szpiku 2012-06-06 09:43:45
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 2012-06-01 12:00:45
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Roboty budowlane rozbiórkowe na działce nr 631/2 w miejscowości Smołdzino - trzech budynków, w tym: dwóch budynków gospodarczych oraz budynek pałacu wraz z utylizacją materiałów i uporządkowaniem terenu. Uwaga! 18.06.2012 r.-wynik. - dokument stracił ważność 2012-05-31 13:54:48
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z budynku w m. Siecie, budynku w m. Stojcino oraz transport i unieszkodliwienie składowanego azbestu ze Smołdzina.Uwaga! 12.06.2012 r.-Wynik! - dokument stracił ważność 2012-05-31 09:25:29
Zaproszenie do składania ofert na: Remont drogi gruntowej dojazdowej do boiska w m. Czysta Gmina Smołdzino. - dokument stracił ważność 2012-05-26 16:28:04
Zaproszenie do składania ofert na: Przewóz gimnazjalistów na konkurs pn.Ochrona Środowiska Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 - dokument stracił ważność 2012-05-24 15:15:21
Roboty budowlane rozbiórkowe na działce nr 631/2 w miejscowości Smołdzino - trzech budynków, w tym: dwóch budynków gospodarczych oraz budynek pałacu wraz z segregacją, utylizacją i kruszeniem odzyskanego materiału. Uwaga! 25.05.2012 r. Unieważnienie. - dokument stracił ważność 2012-05-18 09:07:33
Ogłoszenie o zbiórkce zużytego sprzętu elektronicznego na terenie gminy Smołdzino. 2012-05-08 13:25:20
Zaproszenie do składania ofert 3 w ramach projektu ,, Aktywni po 50-ce" Poddziałanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2012-04-26 07:56:50
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Dostawa rożnych gatunków drzew i krzewów w ramach realizacji projektu Zastosowanie nasadzeń rodzimych i użytkowych gatunków roślin w miejscach publicznych gminy Smołdzino współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwaga zmiana terminu składania ofert-do 2.05.2012 do godziny 11.00. Uwaga! 7.05.2012 r. - wynik. - dokument stracił ważność 2012-04-24 13:12:34
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Smołdzino 2012-04-23 08:48:56
INFORMACJA 2012-04-11 13:11:32
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 2012-04-10 10:17:10
Oferta Klubu Sportowego "Rowokół" w Smołdzinie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. 2012-04-05 11:16:36
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych dotacjami unijnymi. 2012-03-27 08:58:03
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Sprzedaż masztu antenowego w Gardnie Wielkiej przy Pl. Wolności 7, dz. nr 475. Uwaga-03.04.2012 r. wynik 2012-03-22 12:00:58
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Roboty budowlane rozbiórkowe na działce nr 631/2 w miejscowości Smołdzino - trzech budynków, w tym: dwóch budynków gospodarczych oraz budynek "pałacu" wraz z segregacją, utylizacją i kruszeniem odzyskanego materiału. Uwaga! Wynik. 2012-03-13 08:59:54
Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu Gminnego Programu wspierania rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2012 - 2014 2012-03-12 15:12:35
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: sprzedaż zamortyzowanego sprzętu-zmiana formularza 2012-03-09 10:47:54
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego. Uwaga!-26.03.2012 r.-wynik. 2012-03-07 11:49:47
ZAWIADOMIENIE 2012-03-07 11:11:47
Ogłoszenie w sprawie oczyszczalni przydomowych 2012-03-02 12:50:42
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2012 r. 2012-03-01 17:29:18
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 2012-02-28 14:54:15
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2012-02-28 14:17:56
Informacja dla rolników - akcyza 2012-02-22 10:59:59
Ogłoszenie - Azbest 2012-02-20 09:59:56
Ogłoszenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Smołdziński Las 2012-02-17 10:20:20
Ogłoszenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Smołdzino 2012-02-17 10:19:43
Ogłoszenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Gardna Wielka 2012-02-17 10:18:56
Ogłoszenie - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków 2012-02-17 09:51:33
Ogłoszenie - Usuwanie Azbestu 2012-02-14 12:16:59
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont mostu przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy Gmina Smołdzino. 2012-02-14 10:49:03
ZAWIADOMIENIE 2012-01-30 12:26:56
Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Smołdzino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2012-01-24 12:50:10
Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2012-01-23 13:30:18
Wniosek o dokonanie aktualizacji wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu który nie jest obiektem hotelarskim 2012-01-20 09:25:37
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przeprowdzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2012-01-16 14:16:45
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE CZTERECH BUDYNKÓW ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY. Uwaga! Wynik-24.01.2012 r. Uwaga! UNIEWAŻNIENIE-27.02.2012 r. 2012-01-16 11:00:40
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wycenę nieruchomości Gminy Smołdzino. Uwaga!19.01.2012 r. -wynik. 2012-01-11 08:06:01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Obsługę geodezyjną Gminy Smołdzino.Uwaga! 19.01.2012 r. - wynik. 2012-01-11 08:00:09
Informacja dotycząca opłaty za zużycie wody i ścieków. 2012-01-09 15:03:25
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2012-01-04 13:54:21
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2011-12-29 12:11:15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2011-12-27 08:28:53
Uchwała Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6.12.2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 2011-12-21 12:59:26
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: usługę dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania.UWAGA-27.1.2011 r.-wynik. 2011-12-19 10:39:06
INFORMACJA DOT. STYPENDIÓW SZKOLNYCH 2011-12-08 08:03:43
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Siecie, Gmina Smołdzino. UWAGA!12.12.2011 r. - wynik. 2011-12-05 15:12:56
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont pomieszczeń: szatni i WC w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łokciowe Gmina Smołdzino. UWAGA! 12.12.2011 r. - wynik. 2011-12-05 07:55:22
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2011-11-30 12:04:46
Ogłoszenie - Bezpłatne szkolenie dla rybaków 2011-11-29 15:02:57
INFORMACJA 2011-11-29 07:38:52
Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. WSPARCIE NA STARCIE wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-11-24 13:48:54
Bezpłatny kurs języka angielskiego-ogłoszenie. 2011-11-22 10:19:46
Informacja z wyboru ofert zapytania ofertowego nr 1/POKL/2011 dot. zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.022-22-319/11 pn. ,,WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III" 2011-10-28 14:35:16
Informacja do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. ,,WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III" 2011-10-25 13:01:29
Ogłoszenie - dot. prac modernizacyjnych oświetlenia drogowego. 2011-10-24 13:09:12
Informacja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów-konsultacje Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. 2011-10-19 13:18:42
Informacja do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. ,,WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III" 2011-10-19 10:55:11
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2011-10-19 09:52:36
Sprostowanie do Zapytania ofertowego nr 1/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. ,,WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III" 2011-10-18 07:36:51
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2011/2012 dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych Gminy Smołdzino. UWAGA! 14.11.2011 r.-wynik. 2011-10-17 12:41:46
Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. ,,WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III" 2011-10-12 15:04:54
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2011/2012 dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych Gminy Smołdzino. 17.10.2011 r.- UNIEWAŻNIENIE! 2011-10-12 11:32:52
15 października br. ,,BIAŁA SOBOTA" w Gminie Smołdzino 2011-10-10 11:59:49
Informacja o wpłatach za wodę i ścieki 2011-09-28 07:43:04
Informacja o zawarciu umowy na świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków 2011-09-27 15:00:56
Konkurs na logo gminy Smołdzino rozstrzygnięty 2011-09-21 15:08:14
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino Nieruchomości przy Placu Wolności 7 w Gardnie Wielkiej. 05.10.2011 r. -Wynik. 2011-09-20 13:01:57
WYWOŁANIE OFERTY CENOWEJ Rozeznanie rynku-określenie ceny za wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu działek 577 i 578/2 w Gardnie Wielkiej. 2011-09-16 14:55:31
WYWOŁANIE OFERTY CENOWEJ Rozeznanie rynku - określenie ceny projektu, wyposażenia i montażu Sali Doświadczania Świata w budynku środowiskowego Domu Samopomocy. 2011-09-16 13:35:44
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach Smołdzino i Smołdziński Las, gmina Smołdzino dla działek położonych w miejscowościach Smołdzino oznaczonych nr od: 287/1 do 287/15; od 368/13 do 368/112; od 597 do 630 zgodnie z załącznikiem nr 5 do w/w planu. UWAGA!Wynik 24.10.2011 r. 2011-09-16 10:46:36
Ogłoszenie dla osób biorących udział w konkursie na logo Gminy Smołdzino 2011-09-15 15:43:18
Wywołanie oferty cenowej Rozeznanie rynku dot. określenia ceny dostawy i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. UWAGA! ZAPYTANIE 14.09.2011 r. 2011-09-02 15:10:05
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkanców Gminy Smołdzino 2011-08-25 14:55:12
Informacja dot. umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych 2011-08-22 09:24:09
Konkurs na projekt graficzny logo Gminy Smołdzino. UWAGA! Sprostowanie! 2011-08-22 08:02:10
Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino. 1.09.2011 r. - Informacja o złożonych wnioskach. 14.09.2011 r. -Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej; Protokół z udzielonego zamówienia 19.09.2011 r. 2011-08-17 16:53:58
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2011-08-17 07:47:29
Informacja - stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012 2011-08-10 14:45:59
Wyniki badania sondażowego ,,Wakacyjne działania profilaktyczne - ocena zasięgu i skuteczności" - SPiDR 2011-08-05 14:51:36
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2011-08-04 14:49:04
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Informacja dla Mieszkańców. 2011-07-28 12:23:34
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu drogi - wyrównanie pospółką dwóch odcinków drogi gminnej o łącznej dł. 1270 mb. 2011-07-26 10:28:07
Zaproszenie do składania ofert dot. wykonania filmu pt. "EkoGmina Smołdzino". UWAGA! 08.08.2011 r. - wybór oferty najkorzystniejszej. 2011-07-15 15:27:16
Zaproszenie do składania ofert dot. wykonania mapy EkoGmina Smołdzino. UWAGA! 08.08.2011 r. - wybór oferty najkorzystniejszej! 2011-07-15 15:23:48
Informacja z wyboru ofert na sprzedaż zamortyzowanego sprzętu w dniu 15 lipca 2011 r. 2011-07-15 14:41:34
Informacja z wyboru ofert na sprzedaż zamortyzowanego sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Likwidacji 2011-07-11 13:55:44
Zaproszenie do składania ofert dot. sprzedaży zamortyzowanego sprzętu z ZGK w Likwidacji w Smołdzinie - II edycja. 2011-07-11 12:25:14
INFORMACJA DOT. USUWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, DO KTÓRYCH PODŁĄCZONE SĄ BUDYNKI MIESZKALNE W GMINIE SMOŁDZINO. 2011-07-07 14:35:18
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ewidencji dróg gminnych w Gminie Smołdzino zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 roku. UWAGA! Wynik-28.07.2011 2011-07-04 09:14:25
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac modernizacyjnych łazienki i gabinetu zabiegowego w SP ZOZ w m. Smołdzino. 2011-07-04 08:20:10
Zaproszenie do składania ofert dot. sprzedaży zamortyzowanego sprzętu z ZGK w Likwidacji w Smołdzinie. 2011-07-01 14:02:56
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych toalety w SP ZOZ w m. Smołdzino. 2011-06-21 09:13:40
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową. UWAGA!Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2011-06-14 07:49:22
Zaproszenie do składania ofert na usługę usuwania nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, do których podłączone są budynki mieszkalne w Gminie Smołdzino. 2011-06-09 14:09:52
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2011-05-27 15:23:41
Informacja o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2011-05-24 10:59:46
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Smołdzino 2011-05-09 13:10:10
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rowokół"na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2011-04-07 12:35:02
Oferta Klubu Sportowego "Rowokół"na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. 2011-04-07 12:29:19
Ostrzeżenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewódy w Gdańsku o silnym wietrze 2011-04-07 08:03:32
Zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej na Górę Rowokół w dniu 17.04.2011 r. 2011-04-06 09:24:09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2011 roku 2011-04-04 10:28:28
Informacja o XII Międzynarodowych Targach Agroturystycznych i turystycznych w dniach 14-15 maja 2011 r. w Złotowie 2011-04-01 14:31:09
"Sztuka w plenerze" - warsztaty Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi 2011-04-01 12:05:18
FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Od pomysłu do realizacji - szkolenie dla liderów lokalnych" 2011-04-01 12:03:30
Zaproszenie na spływ kajakowy "Słupia rzeka z prądem" w dniu 9 kwietnia 2011 r. 2011-04-01 11:21:03
Osrtzeżenie o silnym wietrze 2011-04-01 08:52:12
Bezpłatne szkolenia w Gdyni dla osób pracujących 2011-03-31 13:41:34
Konkurs "Piękna Wieś 2011" 2011-03-28 08:44:45
Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania "Wolontariat polska pomoc 2011" 2011-03-28 07:43:22
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach osi 4 PO RYBY 207/-2013 2011-03-23 09:03:05
Bezpłatne szkolenie "Tworzenie projektu w ramach PO Kapitał Ludzki" w Słupsku 2011-03-22 11:57:55
Bezpłatne szkolenie "Planowanie i realizowanie budżetu w ramach PO Kapitał Ludzki" w Słupsku 2011-03-22 11:56:08
I Gminne Babskie Świętowanie Dnia Kobiet - podsumowanie 2011-03-18 14:20:50
Marsz "Na przeciw wiośnie" w dniu 20 marca 2011 2011-03-17 12:44:56
Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Słupskim 2011-03-16 10:46:41
Oferta NDF consulting w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla mikroprzedsiębiorstw 2011-03-15 15:06:25
Propozycja wystawiania stoisk na imprezach Gminy Ustka dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń 2011-03-15 14:30:19
Baza gastronomiczna 2011-03-14 11:20:00
Invest in Pomerania-publikacja Agencji Rozwoju Pomorza na temat gospodarki województwa pomorskiego 2011-03-08 07:43:54
Zaproszenie na I Gminne Babskie Świętowanie Dnia Kobiet 2011-03-02 13:32:12
Szkolenie PDS w dniu 22.02.2011 r. 2011-02-24 15:26:00
Ogłoszenie Słowińskiej Grupy Rybackiej o naborze na stanowisko pracy 2011-02-24 14:59:08
Karnawał w Żelazie 2011-02-23 07:43:41
Baza noclegowa 2011-02-22 13:47:42
"Pomorskie inspiracje na weekendy i wakacje" 2011-02-21 11:20:14
Ogłoszenie o naborze wniosków"Równać szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2011-02-17 09:33:54
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych - Gdańsk 2011-02-17 09:08:57
Zaproszenie na szkolenie w dniu 22.02.2011 r. 2011-02-15 14:57:34
VI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach 2011-02-11 16:52:08
X Wyborów Miss i Mistera Wsi Powiatu Słupskiego i Pomorza Środkowego 2011 2011-02-08 16:50:01
Informacja o dyżurach Radcy Prawnego 2011-02-01 16:33:04
Spotkanie w dniu 26 stycznia 2010 r. 2011-01-27 10:44:25