Powszechny Spis Rolny w 2010 r. był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24.00. Spisem rolnym zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Do zbierania danych wykorzystano rejestry administracyjne, a także zastosowano nowatorskie metody pozyskania danych takie jak: samospis internetowy, wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym oraz wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego bezpośrednio u użytkownika gospodarstwa rolnego. Wywiad był rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła 1583 tys. i w porównaniu do poprzedniego spisu w 2002 r. zmniejszyła się o 373 tys., tj. o 19,1%.

W 2010 r. średnia wielkość gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła 9,50 ha użytków rolnych, co oznacza jej zwiększenie o 13,1% w stosunku do 2002 r.
Największy spadek liczby gospodarstw rolnych (o 22,7% w porównaniu do 2002 r.) odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych. Znacząco wzrosła liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków rolnych 30-50 ha wzrost ten wynosił 11,0%, a w grupie powyżej 50 ha – 28,8%.

Poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw najmniejszych w ogólnej liczbie gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, zmniejszył się z 58,6% w 2002 r. do 56,0% w 2010 r. W porównaniu do poprzedniego spisu, zwiększył się udział gospodarstw największych, choć nadal pozostaje on niewielki. Odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha zwiększył się z 5,9% w 2002 r. do 7,6% w 2010 r., w tym gospodarstw powyżej 50 ha, odpowiednio z 1,0% do 1,6%.

Użytkowanie gruntów

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła ok. 15005 tys. ha.
W ciągu ostatnich 8 lat, tj. od Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha zmniejszyła się o ok. 1,5 mln ha (o 9,1%). Wstępne wyniki PSR 2010 wskazują, że w stosunku do PSR 2002 powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zmniejszyła się o ok. 0,5 mln ha (o 4,3%), a trwałych użytków zielonych o ponad 0,3 mln ha (o 10,0%), natomiast zwiększyła się powierzchnia sadów o ok. 0,1 mln ha (o 36,0%).
W gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w strukturze powierzchni użytków rolnych ogółem udział powierzchni zasiewów wynosił 67,7% i w porównaniu do 2002 r. zwiększył się o 3,4 pkt. procentowego, udział powierzchni sadów wyniósł 2,3% i zwiększył się o 0,8 pkt. procentowego, natomiast odsetek trwałych użytków zielonych wyniósł 20,9% i zmniejszył się o 0,2 pkt. procentowego.
 

Powierzchnia zasiewów

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła niespełna 10,2 mln ha i była mniejsza o ok. 0,5 mln ha niż w 2002 r. W strukturze powierzchni zasiewów ogółem w gospodarstwach rolnych posiadających powierzchnię użytków rolnych powyżej 1 ha, powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi stanowiła ok. 68,4% i wyniosła niespełna 7,0 mln ha.
Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazują na istotne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych. W porównaniu do 2002 r. zmniejszył się udział zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi o 5,7 pkt. procentowego, ziemniaków o 3,8 pkt. procentowego, buraków cukrowych o 0,9 pkt. procentowego oraz warzyw gruntowych o 0,2 pkt. procentowego, natomiast zwiększył się udział rzepaku i rzepiku o 4,8 pkt. procentowego.

Pogłowie zwierząt gospodarskich

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. pogłowie podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wynosiło:

  • bydła – 5699 tys. sztuk i było wyższe o 104 tys. sztuk (o 4,1%) od notowanego w 2002 r.,
  • trzody chlewnej – 14295 tys. sztuk i spadło w stosunku do 2002 r. o 4151 tys. sztuk (o 22,5%),
  • owiec – 254 tys. sztuk i spadło w porównaniu do wyników PSR 2002 r. o 76 tys. sztuk (o 22,9%).


W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w 2010 r. wynosiła przeciętnie w kraju:

  • bydła – 38 sztuk, tj. o blisko 5 sztuk (o 14,5%) więcej niż w 2002 r.,
  • trzody chlewnej – 95,3 sztuk, tj. o niemal 17 sztuk (o 14,8%) mniej niż w 2002 r.,
  • owiec – 1,7 sztuk wobec 2 sztuk w 2002 r.


W 2010 r. na 1 gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeciętnie przypadało:

  • 3,6 sztuk bydła wobec 2,8 sztuk w 2002 r.,
  • 9,0 sztuk trzody chlewnej wobec 9,4 sztuk w 2002 r.,
  • 0,2 sztuk owiec, tj. analogicznie jak w 2002 r.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Dzierzba 04-02-2011 08:02:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Dzierzba 04-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Janusz Dzierzba 04-02-2011 08:02:47