Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kontrole

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 05.09.2018-11.01.2019 przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wraz z wystąpieniem pokontrolnym i odpowiedzią na wystąpienie 2019-01-28 11:34:04
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie 2018-04-09 12:00:17
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie 2018-04-09 11:55:59
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku 2017-07-25 13:58:01
Protokół kontroli miejsca wykorzystywanego do kąpieli (Czołpino) przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Słupsku 2017-07-20 11:42:08
Kontrola realizacji umowy na organizację robót publicznych przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 2017-06-01 10:40:36
Kontrola realizacji umowy na organizację stażu dla osoby bezrobotnej przeprowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 2017-06-01 10:38:37
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego dot. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino sprawdzającej realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków 2017-06-01 09:32:59
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli w Radzie Gminy Smołdzino - sprawdzenie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków 2017-05-31 13:05:14
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2016-10-27 09:43:52
Protokół kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i z ustawy o dowodach osobistych 2015-12-10 10:54:03
Protokół kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy 2015-12-10 10:51:49
Protokół kontroli archiwum zakładowego 2015-06-23 09:12:34
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli p.n. "Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych" 2015-06-22 11:15:40
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15.12.2014-27.03.2015 przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z wystąpieniem pokontrolnym i odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne 2015-03-30 09:45:34
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 1-12 grudnia 2014 przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2014-12-19 11:47:16
Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Słupsku 2014-12-12 12:17:04
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014-12-12 09:37:40
Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy 2014-12-12 09:26:56
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2014-06-04 12:16:49
Protokoły z kontroli realizacji umowy stażowej 2013-11-12 11:11:04
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy Smołdzino 2013-02-27 13:33:27
Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 2012-11-08 13:50:00
Protokół kontroli problemowej - Oczyszczalnia ścieków w Smołdzinie 2011-11-23 08:33:35
Protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Smołdzino w dniach od 5 do 19 maja 2011r. 2011-07-20 13:34:37
Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Smołdzino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2011-03-24 13:50:41
Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy Smołdzino i jednostkach podległych Gminie 2011-03-15 13:21:37