Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie 2011-03-14 16:03:51
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino - dokument stracił ważność 2012-07-26 12:29:48
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę węgla i koksu w sezonie grzewczym 2013/2014 ilości 150 ton węgla i 30 ton koksu do placówki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie - dokument stracił ważność 2013-10-16 11:57:28
Zapytanie ofertowe na Przygotowanie zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie zwane dalej: opracowaniem, w związku z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). - dokument stracił ważność 2014-03-03 10:20:53