Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Smołdzino - II półrocze 2019 r.
2 Informacja w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Smołdzino
3 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa
4 Wybory ławników na kadencję 2020-2023
5 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie: ,,Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Smołdzino, w 2019 r."
6 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
7 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2019 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa
8 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla Gminy Smołdzino"
9 Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Smołdzino w okresie 12 miesięcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów III
10 Raport o stanie Gminy Smołdzino za 2018 rok