Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130189-2011 z dnia 2011-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
Odpady komunalne gromadzone selektywnie obejmują: - opakowania ze szkła gospodarczego - opakowania z tworzyw sztucznych - skratki z oczyszczalni ścieków - odpady komunalne z cmentarzy komunalnych Zbieranie i wywóz wyselekcjonowanych...
Termin składania ofert: 2011-05-13

Numer ogłoszenia: 135741 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130189 - 2011 data 05.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 8 117 265, fax. 59 8 117 355.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: