Numer ogłoszenia: 419138 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 315861 - 2011 data 02.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, fax. 59 811 74 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: