Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonania usług dotyczących zbierania i wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków.

Smołdzino, dnia 22 kwietnia 2011 r.

 

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Boh. Warszawy 30, 76-214 Smołdzino

NIP: 839-18-28-031

Tel./Fax. +48 59 811 72 65

 

 

 

Wykonawcy

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dot. Wykonania usług dotyczących zbierania i wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków.

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zawiadamiam, iż Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków”.

 

Uzasadnienie

 

Zawiadamiam, że w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w/w postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

/-/ Z upoważnienia kierownika

Specjalista ds. Oczyszczalni ścieków

Wodociągu i Gospodarki Komunalnej

Janusz Gądek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kwiatek 22-04-2011 09:06:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Kwiatek 22-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kwiatek 22-04-2011 09:06:18