Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino

Smołdzino: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino
Numer ogłoszenia: 344591 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z uwagi na to, iż na terenie objętym zamówieniem odbiorniki stanowią własność: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot, Zamawiający dokonał wyboru trybu z wolnej ręki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lidia Orłowska-Getler
 

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 udzielenie_zamA_wienia.odt (ODT, 24.KB) 2012-01-16 11:58:17 24.KB 426 razy
Udzielenie zamówienia
1 zmiana_ogA_oszenia_o_udzieleniu_zamA_wienia.odt (ODT, 15.KB) 2012-02-08 10:06:04 15.KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 27-12-2011 10:20:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 08-02-2012 10:06:04