Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych z podziałem na następujące części: Część I: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów, następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć, odpowiedzialności cywilnej gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych Część II: ubezpieczenia komunikacyjne gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych. Uwaga! 16.12.2013 r. Zapytania Wykonawców. Uwaga! 17.12.2013 r. zapytania wykonawców.

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.12.2013 r. dokonał modyfikacji tytułu przedmiotu zamówienia zamieszczonego na swojej stronie internetowej.

W tytule ogłoszenia, na stronie internetowej Zamawijącego omyłkowo wpisano, iż ubezpieczenie dotyczy m.in. następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Powyższy zapis nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w pozostałych dokumentach tj. SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiającego oraz ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, tytuł przedmiotu zamówienia jest prawidłowy.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 55.KB) 2013-12-11 15:35:44 55.KB 356 razy
2 index.php.htm (HTM, 16.KB) 2013-12-11 15:36:00 16.KB 338 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 623KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-11 15:35:44 623KB 263 razy
2 6-zapytanie.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-12-17 14:41:31 161KB 9 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zapytania Wykonawców.pdf (PDF, 269KB) 2013-12-16 12:09:22 269KB 337 razy
2 5-zapytanie.pdf (PDF, 231KB) 2013-12-17 14:41:18 231KB 340 razy
3 7-zapytanie.pdf (PDF, 307KB) 2013-12-17 14:42:22 307KB 339 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 161KB) 2013-12-30 13:15:59 161KB 359 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm (HTM, 7.6KB) 2014-01-03 13:33:45 7.6KB 346 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 11-12-2013 15:35:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 03-01-2014 13:33:45