Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Smołdzino oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Uwaga! 05.07.2016 r. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

UWAGA! Zaktualizowany zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Z uwagi na omyłkę pisarską popełnioną w fomularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zamieszcza się poprawiony druk. Formularz ten należy dołączyć do oferty.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.htm (HTM, 29.KB) 2016-06-23 11:38:30 29.KB 235 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ odpady.pdf (PDF, 351KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-23 11:38:30 351KB 57 razy
2 załącznik nr 7 - mapa.jpg (JPG, 916KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-23 11:42:04 916KB 49 razy
3 załącznik nr 8 - wykaz budynków wielolokalowych.odt (ODT, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-23 11:42:16 11.KB 51 razy
4 Zał. nr 1 do SIWZ - Zaktualizowany formularz ofertowy.pdf (PDF, 77.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 08:35:03 77.KB 10 razy
Wynik postępowania
1 1-wynik.pdf (PDF, 550KB) 2016-07-05 13:11:12 550KB 194 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 71.KB) 2016-07-21 10:09:22 71.KB 191 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 23-06-2016 11:38:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 23-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 21-07-2016 10:09:22