Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie numerem 638 położoną w obrębię Gardna Wielka stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2019-03-22 10:20:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2019-03-21 14:22:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Adam Fleszer 2019-03-21 14:22:01 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Magdalena Bysiec 2019-03-20 12:11:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2019 rok Edyta Kwiatek 2019-03-15 14:56:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Smołdzino w zakresie turystyki i promocji w 2019 roku Edyta Kwiatek 2019-03-15 14:55:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2019-03-14 07:33:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2019-03-14 07:33:19 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od ślubowania - korekta Magdalena Bysiec 2019-03-12 10:16:28 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji - korekta Magdalena Bysiec 2019-03-12 10:15:23 dodanie dokumentu
Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2019-03-11 11:51:32 edycja dokumentu
2014 Marcin Hałas 2019-03-11 08:52:25 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Marcin Hałas 2019-03-11 08:52:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:50 edycja dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:42 edycja dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:34 edycja dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:26 edycja dokumentu
Informacja dotycząca możliwości zapoznania się z "Informacją o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych" napisaną w alfabecie Braill Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:19 edycja dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Marcin Hałas 2019-03-11 08:51:01 edycja dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Marcin Hałas 2019-03-11 08:50:52 edycja dokumentu
Informacje 2014 Marcin Hałas 2019-03-11 08:50:03 usunięcie dokument
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Marcin Hałas 2019-03-11 08:49:30 edycja dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Marcin Hałas 2019-03-11 08:48:39 edycja dokumentu
Informacja o zmianie przepisów Marcin Hałas 2019-03-11 08:45:50 edycja dokumentu
Wybory ławników - kadencja 2012-2015 Marcin Hałas 2019-03-11 08:45:38 edycja dokumentu
Informacja o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:43:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Hałas 2019-03-11 08:36:22 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Marcin Hałas 2019-03-11 08:36:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Hałas 2019-03-11 08:36:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:35:58 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej Marcin Hałas 2019-03-11 08:35:32 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski I w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Marcin Hałas 2019-03-11 08:35:24 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach Marcin Hałas 2019-03-11 08:35:16 edycja dokumentu
Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Marcin Hałas 2019-03-11 08:35:07 edycja dokumentu
II informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pelnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach Marcin Hałas 2019-03-11 08:34:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Marcin Hałas 2019-03-11 08:34:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Marcin Hałas 2019-03-11 08:34:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marcin Hałas 2019-03-11 08:34:34 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Marcin Hałas 2019-03-11 08:34:26 edycja dokumentu