Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Gminy Smołdzono z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-05-17 10:01:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/275/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-05-17 10:00:43 dodanie dokumentu
ZMIANA terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w I półroczu 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-05-16 14:34:25 dodanie dokumentu
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2018-05-11 14:27:45 edycja dokumentu
III Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-05-11 14:22:29 dodanie dokumentu
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Adam Fleszer 2018-05-11 12:19:40 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-11 10:20:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-05-11 09:48:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-05-11 09:47:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 15 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-05-11 09:45:30 dodanie dokumentu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-09 10:11:30 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 8 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-05-09 10:07:46 dodanie dokumentu
II Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-08 12:37:04 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-08 12:35:19 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-04 13:38:59 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:39:01 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:38:20 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:37:24 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:36:45 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:35:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:35:19 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:34:34 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:33:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 8 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:57:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 8 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:56:43 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2017 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:09:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:00:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:59:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:57:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:56:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:55:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:54:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:53:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:53:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rayd Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:52:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:51:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:50:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:48:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:39:36 edycja dokumentu