Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 30 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:14:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 30 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:13:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:11:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2016 rok Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:10:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2016 Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:09:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2016 Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:09:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017-2021 Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:08:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:06:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2017 r Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:04:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2017 r Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:03:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-05-19 12:00:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-05-19 11:58:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-05-19 11:58:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-05-19 11:55:48 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Smołdzino o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-18 11:50:11 dodanie dokumentu
Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-05-17 09:27:59 edycja dokumentu
Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-05-17 09:27:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-16 11:13:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-16 11:02:07 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-16 11:01:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu ,,Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" numer POWER.04.01.00-00-O053/15, który realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Edyta Kwiatek 2017-05-16 11:00:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu ,,Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" numer POWER.04.01.00-00-O053/15, który realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Edyta Kwiatek 2017-05-16 11:00:28 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2016 rok w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-05-15 11:06:12 dodanie dokumentu
Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat. Adam Fleszer 2017-05-11 14:18:08 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe I kwartał 2016 rok Edyta Kwiatek 2017-05-08 14:37:46 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe II kwartał 2016 rok Edyta Kwiatek 2017-05-08 14:37:25 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe III kwartał 2016 rok Edyta Kwiatek 2017-05-08 14:37:05 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2016 rok Edyta Kwiatek 2017-05-08 14:36:43 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe I kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-08 14:36:13 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe I kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-08 13:16:59 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym w 2016 roku Edyta Kwiatek 2017-05-08 08:06:29 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym w 2016 roku Edyta Kwiatek 2017-05-08 08:05:24 usunięcie dokument
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym w 2016 roku Edyta Kwiatek 2017-05-05 11:03:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-05-05 09:49:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-04 13:39:39 edycja dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-04 13:39:16 edycja dokumentu
Postanowienie Wójta Gminy Smołdzino w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-04 13:38:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-04 13:33:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-04 13:32:28 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-05-04 13:30:41 dodanie dokumentu