Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół kontroli miejsca wykorzystywanego do kąpieli (Czołpino) przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w Słupsku Magdalena Bysiec 2017-07-20 11:42:42 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2017-07-19 12:57:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-18 07:47:14 dodanie dokumentu
Umorzenia niepodatkowe I i II kwartał 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-14 15:05:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoka, Gardna Mała i Gardna Wielka, z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie" Edyta Kwiatek 2017-07-14 12:47:37 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Smołdzino o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoka, Gardna Mała i Gardna Wielka, z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie" Edyta Kwiatek 2017-07-14 12:45:51 dodanie dokumentu
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru: rozmowy kwalifikacyjne Edyta Kwiatek 2017-07-12 14:59:12 dodanie dokumentu
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru: rozmowy kwalifikacyjne Edyta Kwiatek 2017-07-12 14:58:47 usunięcie dokument
Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru: rozmowy kwalifikacyjne Edyta Kwiatek 2017-07-12 11:11:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-07-12 11:02:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2017-07-12 10:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2015 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 08 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie Edyta Kwiatek 2017-07-12 10:27:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2017-07-11 15:22:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-10 10:21:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-10 10:21:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-10 10:19:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-10 10:18:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku oraz nabycia udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod jego budowę Edyta Kwiatek 2017-07-06 13:58:16 usunięcie dokument
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2016 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-07-05 11:12:13 dodanie dokumentu
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:58:16 edycja dokumentu
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:57:37 edycja dokumentu
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:57:32 usunięcie załacznika
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:57:02 edycja dokumentu
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:55:22 edycja dokumentu
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:55:11 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi na działalność Dyrektora oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:47:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:46:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:45:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:45:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:45:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w sezonowych szkolnych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:44:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017-2021 Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:39:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:37:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV/2017 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 6 czerwca 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:33:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV/2017 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 6 czerwca 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:32:52 usunięcie dokument
Protokół Nr XXXIV/2017 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 6 czerwca 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:31:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-07-05 10:28:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-04 10:58:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Edyta Kwiatek 2017-07-04 10:57:56 dodanie dokumentu