Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2017-11-17 13:53:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2017-11-17 13:53:03 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-16 14:18:11 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Smołdzino za 2013 rok Edyta Kwiatek 2017-11-16 14:04:06 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Edyta Kwiatek 2017-11-16 13:21:30 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-15 14:51:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 Dobrosława Makowiecka 2017-11-15 11:30:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 Dobrosława Makowiecka 2017-11-15 11:30:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:52:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:52:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:50:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:49:35 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:49:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:48:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 15:01:43 dodanie dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 11:37:39 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-14 11:05:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 11:04:35 edycja dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 11:00:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:58:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-14 10:39:20 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:21:59 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:11:59 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:08:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:05:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:05:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:04:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:03:41 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego Magdalena Bysiec 2017-11-14 10:02:51 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Edyta Kwiatek 2017-11-14 07:46:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 15:01:32 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 14:13:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 13:19:18 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 12:52:57 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 12:52:03 dodanie dokumentu
Informacja - szerokopasmowy internet Edyta Kwiatek 2017-11-09 12:48:58 edycja dokumentu
Informacja - szerokopasmowy internet Edyta Kwiatek 2017-11-09 12:47:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-11-07 12:58:10 edycja dokumentu
Postanowienie Wójta Gminy Smołdzino w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na środowisko Edyta Kwiatek 2017-11-07 12:57:53 dodanie dokumentu