Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2020-08-05 14:08:19 dodanie dokumentu
Informacja godziny otwarcia PSZOK - zmiana Edyta Kwiatek 2020-08-05 14:06:38 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2020-08-05 14:02:30 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałalnia narkomanii Magdalena Bysiec 2020-07-31 11:46:33 edycja dokumentu
CEIDG w okresie 03.08-19.08.2020 Magdalena Bysiec 2020-07-31 11:40:10 dodanie dokumentu
CEIDG w okresie 03.08-19.08.2020 Magdalena Bysiec 2020-07-31 11:38:05 usunięcie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałalnia narkomanii Magdalena Bysiec 2020-07-31 11:21:46 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych - pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Magdalena Bysiec 2020-07-31 11:21:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Edyta Kwiatek 2020-07-30 13:48:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Edyta Kwiatek 2020-07-30 13:48:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe II kwartał 2020 rok Edyta Kwiatek 2020-07-29 12:08:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2020-07-29 12:04:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ,,Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" Edyta Kwiatek 2020-07-29 12:03:17 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" Dobrosława Makowiecka 2020-07-28 13:56:17 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" Dobrosława Makowiecka 2020-07-28 13:54:59 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru Magdalena Bysiec 2020-07-28 10:44:18 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2020-07-27 11:24:54 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert. Demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków właścicieli obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2020-07-27 11:24:27 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Edyta Kwiatek 2020-07-24 09:40:55 edycja dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019 Edyta Kwiatek 2020-07-24 09:04:25 edycja dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019 Edyta Kwiatek 2020-07-24 09:03:38 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2019 rok KOREKTA Edyta Kwiatek 2020-07-24 09:00:15 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Edyta Kwiatek 2020-07-24 08:59:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2019 rok Edyta Kwiatek 2020-07-24 08:58:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 35/42 obręb Smołdzino, z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 10 lat oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia budynku gospodarczego do najmu zlokalizowanego na działce nr 578/2 na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:30:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ,,Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Smołdzino" Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:28:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na "Remont drogi gminnej publicznej o nawierzchni asfaltowej ul. Bohaterów Warszawy na działce drogowej nr 143/1 w miejscowości Smołdzino gmina Smołdzino" Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:27:14 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Smołdzino za 2019 rok Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:24:19 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Smołdzino za 2019 rok Edyta Kwiatek 2020-07-20 10:24:01 usunięcie załacznika
Informacja godziny otwarcia PSZOK - zmiana Adam Fleszer 2020-07-17 13:53:47 dodanie dokumentu
Informacja godziny otwarcia PSZOK - zmiana Adam Fleszer 2020-07-17 13:31:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" Dobrosława Makowiecka 2020-07-17 10:39:11 dodanie dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wierzchocino" Dobrosława Makowiecka 2020-07-16 13:33:33 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. ochrony zdrowia i spraw społecznych, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałalnia narkomanii Magdalena Bysiec 2020-07-16 09:32:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ?Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie w okresie 12 miesięcy? Beata Hrywniak 2020-07-15 10:19:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok. Beata Hrywniak 2020-07-15 10:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ?Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Smołdzino oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie w okresie 12 miesięcy? Beata Hrywniak 2020-07-15 10:15:19 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej dzierżawy - Zarządzenie Nr 48/2020 Adam Fleszer 2020-07-15 09:32:09 edycja dokumentu