Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2011-03-25 15:13:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino" dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino - Kolonia Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-25 15:05:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluki na lata 2010-2017 Edyta Kwiatek 2011-03-25 14:52:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku Edyta Kwiatek 2011-03-25 14:39:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzilenego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-25 14:38:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-25 14:36:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Edyta Kwiatek 2011-03-25 14:21:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020 Edyta Kwiatek 2011-03-25 14:01:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-25 13:47:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie Gminnego Przedszkola w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-25 13:14:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-25 13:01:46 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:58:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:51:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:47:18 usunięcie dokument
Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:46:48 usunięcie dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:45:55 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:41:56 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 11:39:51 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:40:32 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:34:20 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:32:11 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:29:57 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:28:33 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:24:27 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:23:48 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:22:01 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:18:41 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:07:02 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:01:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie usług dotyczących zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania ze szkła gospodarczego i z tworzyw sztucznych, skratek z oczyszczalni ścieków i odpadów z cmentarzy komunalnych) na terenie gminy Smołdzino do miejsc zagospodarowania odpadów. Edyta Kwiatek 2011-03-25 10:00:18 dodanie dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-24 15:19:59 edycja dokumentu
Edyta Kwiatek 2011-03-24 15:19:06 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Smołdzino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Edyta Kwiatek 2011-03-24 13:50:41 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:05:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Smołdzino nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:01:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/20/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2007 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w zespole Szkół w Smołdzinie" Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 3 grudnia 2010r. w sparwie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:00:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie inkasa na terenie sołectw gminy Smołdzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:00:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłaty targowej na placach i ulicach na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:00:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-24 08:00:03 edycja dokumentu