Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych-Zastępca Kierownika USC Magdalena Bysiec 2011-03-11 07:25:41 dodanie dokumentu
Magdalena Bysiec 2011-03-11 07:24:38 dodanie dokumentu
nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Magdalena Bysiec 2011-03-11 07:24:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:59:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:58:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Smołdzino nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:50:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/40/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/20/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2007 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w zespole Szkół w Smołdzinie" Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:47:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 3 grudnia 2010r. w sparwie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:39:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 3 grudnia 2010r. w sparwie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:39:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie inkasa na terenie sołectw gminy Smołdzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:37:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłaty targowej na placach i ulicach na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:36:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:35:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:34:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:33:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:33:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:32:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:31:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:29:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino" dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino - Kolonia Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-10 13:27:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-10 09:58:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-10 09:53:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-10 09:48:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Edyta Kwiatek 2011-03-09 13:42:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Edyta Kwiatek 2011-03-09 13:40:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Edyta Kwiatek 2011-03-09 13:29:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie Gminnego Przedszkola w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-09 12:56:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie Gminnego Przedszkola w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2011-03-09 12:53:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-09 12:48:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2011-2021 Edyta Kwiatek 2011-03-09 12:40:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2011-2021 Edyta Kwiatek 2011-03-09 12:36:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-09 12:13:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:39:13 usunięcie dokument
Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:38:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Smołdzino nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:37:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:29:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Smołdzino na 2011 rok Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:23:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:18:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:16:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino" dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smołdzino - Kolonia Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2011-03-09 09:09:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluki na lata 2010-2017 Edyta Kwiatek 2011-03-09 08:56:34 dodanie dokumentu