Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Adam Fleszer 2018-03-09 14:11:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-03-09 14:11:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-03-08 14:55:08 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne Edyta Kwiatek 2018-03-08 14:06:43 usunięcie dokument
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:05:48 edycja dokumentu
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:04:41 edycja dokumentu
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:01:54 edycja dokumentu
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:01:28 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości wykonania badania gleby Edyta Kwiatek 2018-03-08 12:32:44 dodanie dokumentu
informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Magdalena Bysiec 2018-03-08 11:16:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:46:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:45:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:45:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:43:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-06 15:20:51 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-06 08:27:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-06 08:26:31 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-06 07:52:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-02 14:42:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-02 14:41:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym RENAULT TRAFIC GRUAU nr rej. GSL 44820 Edyta Kwiatek 2018-03-02 14:40:56 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:32:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:31:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:28:10 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:26:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:22:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018r." Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:21:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018 - 2020 Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:21:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:20:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjecia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:20:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:19:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:18:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:18:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:17:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:13:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojwódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:13:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:12:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:12:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:10:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:09:01 dodanie dokumentu