Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy Edyta Kwiatek 2018-11-14 07:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-06 09:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2018-11-06 09:41:32 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-11-05 15:12:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-11-02 08:56:12 dodanie dokumentu
informacja_spełnienie_wymogów_formalnych Magdalena Bysiec 2018-10-29 14:13:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:24:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:23:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:19:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-26 13:48:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-26 13:48:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-26 09:56:51 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-10-21 17:28:07 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-10-21 17:27:34 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-10-21 17:27:06 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-10-21 17:26:39 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-10-21 17:26:05 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-10-21 17:25:33 dodanie dokumentu
Informacja o otwarciu lokali wyborczych Magdalena Bysiec 2018-10-19 15:45:04 dodanie dokumentu
Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów społecznych Magdalena Bysiec 2018-10-19 15:44:13 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe III kwartał 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-19 14:02:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracach wykonywanych na Cmentarzu Komunalnym w Smołdzinie Adam Fleszer 2018-10-18 08:36:38 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-10-16 15:03:20 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-10-16 15:02:40 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:55:13 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:45:12 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:43:17 edycja dokumentu
Protokół Nr L/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:23:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:22:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:22:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:21:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:21:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:21:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 października 2018 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:05:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:00:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Edyta Kwiatek 2018-10-16 14:00:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:59:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:58:51 dodanie dokumentu