Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:38:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:37:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:36:32 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:13:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:12:15 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:11:45 dodanie dokumentu
Stypendia socjalne w roku szkolnym 2018/2019 Edyta Kwiatek 2018-08-27 10:43:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-27 09:29:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-27 09:29:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-08-27 08:29:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Magdalena Bysiec 2018-08-23 09:03:59 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-22 11:05:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-21 13:00:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/300/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-21 11:22:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-21 11:17:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-08-20 11:11:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-08-20 11:10:42 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Magdalena Bysiec 2018-08-17 12:39:51 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:44:39 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:44:23 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:43:58 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:43:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:40:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:40:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:40:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:39:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 20 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-16 09:32:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-16 09:30:21 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-14 13:54:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 24/2 położoną w obrębie Kluki, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-14 11:50:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 84/38 położoną w obrębie Żelazo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-14 11:49:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 84/38 położoną w obrębie Żelazo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-14 11:49:44 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-14 10:54:13 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - zarządzenie nr 61/2018 z dnia 13.08.2018r. Adam Fleszer 2018-08-13 14:59:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-08-13 14:58:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - zarządzenie nr 60/2018 z dnia 13.08.2018r. Adam Fleszer 2018-08-13 14:56:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-08-13 14:55:06 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Edyta Kwiatek 2018-08-10 14:22:29 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Edyta Kwiatek 2018-08-10 14:21:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2018-08-09 12:42:16 dodanie dokumentu