Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-12-15 10:14:55 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-12-15 09:02:55 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-15 09:01:16 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego Magdalena Bysiec 2017-12-15 08:01:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-12 08:28:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-12 08:27:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-12 08:26:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-12 08:25:24 dodanie dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2017-12-11 11:01:39 edycja dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2017-12-11 11:01:08 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2017-12-11 11:00:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2017-12-11 08:39:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2017-12-11 08:39:00 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-12-07 14:12:18 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Edyta Kwiatek 2017-12-07 12:17:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Edyta Kwiatek 2017-12-07 12:16:48 usunięcie dokument
Projekt oświadczenia Rady Gminy Smołdzino w sprawie wyznaczania na terenie Gminy Smołdzino obszarów przeznaczonych pod uprawę konopi włóknistych Edyta Kwiatek 2017-12-06 14:24:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 18 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:57:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 18 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:52:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 18 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:52:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 18 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:52:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:49:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:48:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:47:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:47:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:46:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkoonych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:46:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:45:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:42:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:41:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:40:56 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:40:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:36:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:34:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:32:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-06 13:31:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położone na terenie Gminy Smołdzino Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą ul. Boh. Warszawy 1A oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-12-05 12:03:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położone na terenie Gminy Smołdzino Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą ul. Boh. Warszawy 1A z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg dojazdowych do użytków rolnych oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-12-05 12:01:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-12-05 12:00:32 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach dopuszczonych do dlaszego etapu naboru Magdalena Bysiec 2017-12-04 12:46:49 dodanie dokumentu