Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie inkasa na terenie sołectw gminy Smołdzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości Justyna Ostapko 2011-02-02 14:32:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłaty targowej na placach i ulicach na terenie gminy Smołdzino Justyna Ostapko 2011-02-02 14:25:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Smołdzino Justyna Ostapko 2011-02-02 14:22:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Smołdzino Justyna Ostapko 2011-02-02 14:21:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Smołdzino Justyna Ostapko 2011-02-02 14:19:53 dodanie dokumentu
Graczyk Paweł Magdalena Bysiec 2011-02-02 14:05:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Justyna Ostapko 2011-02-02 13:51:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Justyna Ostapko 2011-02-02 13:49:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Justyna Ostapko 2011-02-02 13:47:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Justyna Ostapko 2011-02-02 13:47:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Justyna Ostapko 2011-02-02 13:46:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Justyna Ostapko 2011-02-02 13:45:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie odpłatności w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie Justyna Ostapko 2011-02-02 13:44:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/33/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia składu stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Ochrony Środowiska Justyna Ostapko 2011-02-02 13:42:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/32/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia składu stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Justyna Ostapko 2011-02-02 13:41:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 Justyna Ostapko 2011-02-02 13:40:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011 Justyna Ostapko 2011-02-02 13:38:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Justyna Ostapko 2011-02-02 13:37:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Justyna Ostapko 2011-02-02 13:36:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Justyna Ostapko 2011-02-02 13:35:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Smołdzino na 2010 rok Justyna Ostapko 2011-02-02 13:33:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na 2011 rok Justyna Ostapko 2011-02-02 13:31:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie  Nr 2/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19.01.2011r. Justyna Ostapko 2011-02-02 13:28:24 usunięcie dokument
Mapa Marcin Hałas 2011-02-02 08:17:25 edycja dokumentu
Mapa Marcin Hałas 2011-02-02 08:15:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie  Nr 2/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19.01.2011r. Marcin Hałas 2011-02-01 16:41:03 dodanie dokumentu
kadencja:2010-2014 Marcin Hałas 2011-02-01 16:35:15 edycja dokumentu
Informacja o dyżurach Radcy Prawnego Marcin Hałas 2011-02-01 16:33:04 dodanie dokumentu
Kadencja 2006-2010 Marcin Hałas 2011-02-01 16:13:44 usunięcie dokument
Uchwała Nr IV/24/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Justyna Ostapko 2011-02-01 15:29:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/24/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Justyna Ostapko 2011-02-01 15:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" Justyna Ostapko 2011-02-01 15:11:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Justyna Ostapko 2011-02-01 15:09:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok Justyna Ostapko 2011-02-01 15:08:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Justyna Ostapko 2011-02-01 14:56:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok Justyna Ostapko 2011-02-01 14:55:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2007 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Smołdzinie" Justyna Ostapko 2011-02-01 14:54:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie diet dla radnych Gminy w Smołdzinie Justyna Ostapko 2011-02-01 14:54:29 usunięcie dokument
Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2007 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Smołdzinie" Justyna Ostapko 2011-02-01 14:54:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie diet dla radnych Gminy Smołdzino Justyna Ostapko 2011-02-01 14:52:36 dodanie dokumentu