Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie w sprawie ZMIANY MIEJSCA SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków Edyta Kwiatek 2017-12-01 12:10:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie ZMIANY MIEJSCA SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków Edyta Kwiatek 2017-12-01 12:10:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie ZMIANY MIEJSCA SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO na temat zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków Edyta Kwiatek 2017-12-01 12:08:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zaproszenie na spotkanie szkoleniowe w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków Edyta Kwiatek 2017-12-01 12:07:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zaproszenie na spotkanie szkoleniowe w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków Edyta Kwiatek 2017-11-30 14:24:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zaproszenie na spotkanie szkoleniowe w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz grypy ptaków Edyta Kwiatek 2017-11-30 14:23:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Edyta Kwiatek 2017-11-30 13:53:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smołdzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smołdzinie, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-11-30 13:53:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Gardna Wielka stanowiących działki: nr 97/1 o pow. 0,09 ha, nr 97/2 o pow. 0,50 ha, nr 1164 o pow. 0,34 ha, nr 1123 o pow. 0,41 ha, nr 230/1 o pow.0,22 ha, nr 230/2 o pow. 0,22 ha, nr 108 o pow. 0,05 ha, nr 104 o pow. 0,26 ha, nr 1118 o pow. 0,45 ha, nr 1139 o pow. 0,22 ha, nr 1188 o pow.0,22 ha, nr 52 o pow. 1,0 ha Edyta Kwiatek 2017-11-30 13:52:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Gardna Wielka stanowiących działki: nr 1128 o pow. 0,62 ha, nr 1187 o pow. 0,26 ha, nr 1162/1 o pow. 0,11 ha, nr 1154 o pow. 0,66 ha, nr 1172 o pow. 0,19 ha z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg dojazdowych do użytków rolnych Edyta Kwiatek 2017-11-30 13:51:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017-2021 Edyta Kwiatek 2017-11-30 13:50:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-11-30 13:49:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVIII/2017 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-30 10:56:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Adam Fleszer 2017-11-29 22:20:01 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej Adam Fleszer 2017-11-29 22:19:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Adam Fleszer 2017-11-29 22:18:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej Adam Fleszer 2017-11-29 22:17:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2017-11-28 10:30:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-11-28 10:29:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-11-28 10:28:57 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 Dobrosława Makowiecka 2017-11-28 09:40:19 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 Dobrosława Makowiecka 2017-11-27 15:25:33 edycja dokumentu
Protokół Nr 8/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 10:02:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 10:01:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 10:00:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 10:00:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 10 sierpnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 09:40:24 edycja dokumentu
Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 10 sierpnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 09:39:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 10 sierpnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 09:38:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 10 sierpnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 09:37:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 10 sierpnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-23 09:35:42 dodanie dokumentu
Postanowienie Wójta Gminy Smołdzino o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-11-23 09:28:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Edyta Kwiatek 2017-11-22 12:14:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Edyta Kwiatek 2017-11-22 12:14:13 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Edyta Kwiatek 2017-11-21 14:07:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego Sytuację Zagrożenia Powodziowego na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-11-21 14:06:52 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-21 13:31:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 15:20:13 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:50:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:45:53 dodanie dokumentu