Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:07:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:05:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:48:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:45:41 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:45:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:43:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:42:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:42:46 dodanie dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:29:14 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:28:29 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:25:58 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:15:05 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:14:44 dodanie dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-02-27 12:25:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Łupawa Edyta Kwiatek 2018-02-27 09:56:17 dodanie dokumentu
Wynik konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:23:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:22:34 edycja dokumentu
Wynik konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:21:33 edycja dokumentu
Wynik konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:20:15 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:47:13 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:46:42 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:45:51 usunięcie dokument
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:45:37 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:45:07 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Edyta Kwiatek 2018-02-23 10:26:38 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Edyta Kwiatek 2018-02-22 15:00:07 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:58:12 edycja dokumentu
Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:55:59 edycja dokumentu
Wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - prowadzenie robót w pasie drogowym Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:55:22 edycja dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:54:04 edycja dokumentu
Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:53:13 edycja dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:52:46 edycja dokumentu
Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:36:14 edycja dokumentu
Opłaty roczne z tytułu użytkowania Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:35:40 edycja dokumentu
Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:35:06 edycja dokumentu
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:34:13 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:33:41 edycja dokumentu
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:33:01 edycja dokumentu