Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Smołdzinoa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:58:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:57:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:25:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:25:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:24:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:24:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:24:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:24:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:24:01 edycja dokumentu
Informacja - zaproszenie mieszkańców do wzięcia udziału w działaniach z zakresu zdrowia publicznego Edyta Kwiatek 2018-10-16 13:22:30 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o ich składach, pełnionych funkcjach i siedzibach Magdalena Bysiec 2018-10-15 11:14:17 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W MIEJSCOWOŚCI KLUKI Dobrosława Makowiecka 2018-10-14 13:18:53 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Dobrosława Makowiecka 2018-10-13 09:13:30 dodanie dokumentu
Informacja dla komitetów wyborczych - wyznaczenie dodatkowych miejsc do plakatowania Magdalena Bysiec 2018-10-12 10:32:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2018-10-11 09:30:30 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Adam Fleszer 2018-10-09 12:12:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-10-09 11:28:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty Beata Hrywniak 2018-10-09 11:23:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/306/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" Beata Hrywniak 2018-10-09 11:19:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/305/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Gminą Kęsowo Beata Hrywniak 2018-10-09 11:15:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-10-09 11:13:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-10-09 11:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2024 Beata Hrywniak 2018-10-09 11:07:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/301/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-10-09 11:04:45 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Beata Hrywniak 2018-10-08 15:19:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:28:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:28:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:27:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:27:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Smołdzino w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:25:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:23:59 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-01 08:59:38 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-01 08:58:48 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 29 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Smołdzino Magdalena Bysiec 2018-10-01 08:54:27 dodanie dokumentu
Informacja o niezdatności wody do użycia Beata Hrywniak 2018-09-25 12:55:43 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:10:52 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:10:19 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:09:54 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:08:59 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Beata Hrywniak 2018-09-25 12:05:53 edycja dokumentu