Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-09 10:19:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-07 09:00:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:36:23 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:35:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:25:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:24:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:23:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:22:27 edycja dokumentu
Protokół Nr XLVIII/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:22:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:21:34 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-03 12:56:30 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-03 08:10:55 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-02 13:22:58 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-08-02 13:20:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 176 położonej w obrębie Stojcino oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-01 12:06:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu część nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 10 lat, oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-01 12:05:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość Nr 243 położoną w obrębie Siecie stanowiącą własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 3 lat, oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-01 12:05:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 15:05:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie i wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy - Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 15:04:42 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:17:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:07:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:06:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie i wykaz nieruchomosci przeznaczonej do najmu - Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:06:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:04:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:04:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:03:29 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-31 13:13:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 2 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-31 11:01:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-07-31 10:58:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 Edyta Kwiatek 2018-07-31 10:57:40 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe II kwartał 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-30 15:06:08 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe I kwartał 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-30 09:36:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-07-27 13:21:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 631/2 obręb Smołdzino o powierzchni 500 m2 do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizację cyrku Edyta Kwiatek 2018-07-27 08:06:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 631/2 obręb Smołdzino o powierzchni 500 m2 do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizację cyrku Edyta Kwiatek 2018-07-27 08:06:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-07-26 13:46:04 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-07-25 15:26:42 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-07-25 15:24:26 edycja dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie realizacji inwestycji i remontów w gminie Smołdzino w 2017 roku Edyta Kwiatek 2018-07-24 10:45:35 edycja dokumentu