Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-31 13:25:41 edycja dokumentu
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-31 13:24:55 edycja dokumentu
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-31 13:24:46 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2019 rok Edyta Kwiatek 2020-03-26 09:48:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - odwołanie przetargu Adam Fleszer 2020-03-20 12:10:37 dodanie dokumentu
INFORMACJA - dot. wyznaczenia dyżurów pracowników GOPS do dystrybucji żywności dla osób w kwarantannie domowej Edyta Kwiatek 2020-03-20 11:34:18 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2020-03-20 11:31:44 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-19 12:20:19 edycja dokumentu
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-19 12:19:43 usunięcie załacznika
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-19 12:19:40 usunięcie załacznika
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-19 12:19:36 usunięcie załacznika
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-19 12:19:33 usunięcie załacznika
Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-19 12:17:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności w pracy Z-cy Skarbnika Gminy Edyta Kwiatek 2020-03-18 09:51:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok Edyta Kwiatek 2020-03-18 09:50:14 dodanie dokumentu
Komunikat dla mieszkańców gminy ws. funkcjonowania Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2020-03-16 15:26:47 edycja dokumentu
Komunikat dla mieszkańców gminy ws. funkcjonowania Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2020-03-16 15:26:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące załatwiania spraw urzędowych Edyta Kwiatek 2020-03-12 10:53:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Smołdzino dotyczące koronawirusa Edyta Kwiatek 2020-03-12 10:04:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące załatwiania spraw urzędowych Edyta Kwiatek 2020-03-12 09:16:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Smołdzino dotyczące koronawirusa Edyta Kwiatek 2020-03-11 12:58:48 dodanie dokumentu
Pismo Wójta Gminy Smołdzino do mieszkańców gminy Edyta Kwiatek 2020-03-11 12:58:03 usunięcie dokumentu
Pismo Wójta Gminy Smołdzino do mieszkańców gminy Edyta Kwiatek 2020-03-11 12:57:15 dodanie dokumentu
Informacje o koronawirusie Edyta Kwiatek 2020-03-11 12:56:22 edycja dokumentu
Informacje o koronawirusie Edyta Kwiatek 2020-03-11 12:51:36 dodanie dokumentu
Informacje jak uniknąć zarażenia koronawirusem Edyta Kwiatek 2020-03-11 12:50:29 edycja dokumentu
KORONAWIRUS (zakładka menu) Edyta Kwiatek 2020-03-11 10:53:15 dodanie pozycji menu
Informacje jak uniknąć zarażenia koronawirusem Edyta Kwiatek 2020-03-11 09:43:24 dodanie dokumentu
Koronawirus - informacje Edyta Kwiatek 2020-03-11 09:42:39 usunięcie dokumentu
Koronawirus - informacje Edyta Kwiatek 2020-03-11 08:12:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach z cmentarzy w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z pojemnika przy budynku Urzędu Gminy Smołdzino" Edyta Kwiatek 2020-03-10 14:20:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu pn. ,,Srebrna sieć II" opracowanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM 06.02.02-IZ-00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Prgramu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Edyta Kwiatek 2020-03-10 13:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na ,,Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty Edyta Kwiatek 2020-03-10 13:42:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na ,,Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty Edyta Kwiatek 2020-03-10 13:41:48 dodanie dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach z cmentarzy w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z pojemnika przy budynku Urzędu Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-10 09:48:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Edyta Kwiatek 2020-03-06 12:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020rok Edyta Kwiatek 2020-03-05 12:40:59 dodanie dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:37:03 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:36:37 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Smołdzino na lata 2020-2023 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:15:38 dodanie dokumentu