Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:26:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:26:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. ?Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych? Beata Hrywniak 2018-09-24 17:24:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Gminą Kęsowo. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:23:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:23:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na placach i ulicach na terenie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:22:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek opłaty, terminów jej płatności na terenie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:21:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-09-24 17:20:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-09-24 17:19:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024. Na Beata Hrywniak 2018-09-24 17:18:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-09-24 17:17:34 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 02 października 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:14:54 usunięcie dokument
Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 02 października 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:14:25 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 02 października 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:12:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 02 października 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:06:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 27 września 2018 r Beata Hrywniak 2018-09-24 16:52:43 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 września 2018 r Beata Hrywniak 2018-09-24 16:51:58 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-24 16:50:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 27 września 2018 r Beata Hrywniak 2018-09-24 16:49:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 27 września 2018 r Beata Hrywniak 2018-09-24 16:47:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 27 września 2018 r Beata Hrywniak 2018-09-24 16:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-09-19 09:36:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Beata Hrywniak 2018-09-19 09:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-09-19 09:33:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Beata Hrywniak 2018-09-19 09:30:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:51:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:49:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:49:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:13:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 08:38:56 dodanie dokumentu
Obwieczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 08:36:34 usunięcie dokument
Obwieczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 08:18:18 dodanie dokumentu
II informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pelnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach Magdalena Bysiec 2018-09-17 15:12:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, w miejscowości Kluki Adam Fleszer 2018-09-17 09:55:08 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:41:04 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:40:37 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:40:06 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:39:35 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:39:05 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:38:21 dodanie dokumentu