Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smołdzinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smołdzinie, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:45:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Gardna Wielka stanowiących działki: nr 97/1 o pow. 0,09 ha, nr 97/2 o pow. 0,50 ha, nr 1164 o pow. 0,34 ha, nr 1123 o pow. 0,41 ha, nr 230/1 o pow.0,22 ha, nr 230/2 o pow. 0,22 ha, nr 108 o pow. 0,05 ha, nr 104 o pow. 0,26 ha, nr 1118 o pow. 0,45 ha, nr 1139 o pow. 0,22 ha, nr 1188 o pow.0,22 ha, nr 52 o pow. 1,0 ha Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:44:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Gardna Wielka stanowiących działki: nr 1128 o pow. 0,62 ha, nr 1187 o pow. 0,26 ha, nr 1162/1 o pow. 0,11 ha, nr 1154 o pow. 0,66 ha, nr 1172 o pow. 0,19 ha z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg dojazdowych do użytków rolnych Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:43:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:43:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:42:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:40:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:39:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:38:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:36:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:34:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-11-20 14:34:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2017-11-17 13:53:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2017-11-17 13:53:03 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-16 14:18:11 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Smołdzino za 2013 rok Edyta Kwiatek 2017-11-16 14:04:06 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Edyta Kwiatek 2017-11-16 13:21:30 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-15 14:51:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 Dobrosława Makowiecka 2017-11-15 11:30:59 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby wszystkich obiektów Gminy Smołdzino w okresie 01.01.2018 - 31.12.2019 Dobrosława Makowiecka 2017-11-15 11:30:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:52:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:52:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:50:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:49:35 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:49:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Edyta Kwiatek 2017-11-15 07:48:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 15:01:43 dodanie dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 11:37:39 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-14 11:05:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 11:04:35 edycja dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 11:00:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:58:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-14 10:39:20 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:21:59 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:11:59 edycja dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:08:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:05:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:05:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:04:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-11-14 10:03:41 dodanie dokumentu