Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:30:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:30:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:30:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:29:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:28:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:19:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:17:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Kluki stanowiących działki: nr 28 o pow. 0,32 ha, nr 41 o pow. 1,72 ha, nr 43 o pow. 0,31 ha, nr 100 o pow. 0,16 ha, nr 196 o pow. 0,78 ha, nr 203 o pow. 0,72 ha, z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg ogólnodostępnych dla ruchu Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:17:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:16:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:16:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:15:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-23 12:28:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-23 12:07:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-23 08:06:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-11-16 12:45:47 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-11-16 12:45:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:58:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:58:14 dodanie dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:47:58 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:45:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:42:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:36:51 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku I Edyta Kwiatek 2018-11-14 08:29:14 dodanie dokumentu
Protokoły z sesji Edyta Kwiatek 2018-11-14 08:25:05 usunięcie dokument
Protokoły z sesji Edyta Kwiatek 2018-11-14 08:24:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu do systemu zarządzania obradami oraz transmisji i nagrywania obrad sesji Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-14 08:00:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Smołdzino tabletów do użytku służbowego Edyta Kwiatek 2018-11-14 07:59:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy Edyta Kwiatek 2018-11-14 07:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-06 09:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2018-11-06 09:41:32 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-11-05 15:12:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-11-02 08:56:12 dodanie dokumentu
informacja_spełnienie_wymogów_formalnych Magdalena Bysiec 2018-10-29 14:13:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:24:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:23:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:19:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-10-29 11:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-10-26 13:48:29 edycja dokumentu