Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:31:59 edycja dokumentu
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:31:35 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:29:06 edycja dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:28:34 edycja dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:27:51 edycja dokumentu
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:26:24 edycja dokumentu
Zaświadczenie o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:25:32 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:23:32 edycja dokumentu
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:22:40 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:21:25 edycja dokumentu
Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:20:42 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:19:26 edycja dokumentu
Roczny Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Smołdzino oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:38:24 dodanie dokumentu
Roczny Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Smołdzino oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:37:53 usunięcie dokument
Roczny Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Smołdzino oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:36:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:15:16 edycja dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:14:27 edycja dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-02-22 09:27:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-02-22 09:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej w Urzędzie Gminy w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-02-21 07:45:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-19 14:06:27 dodanie dokumentu
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zakończeniem zatrudnienia Magdalena Bysiec 2018-02-19 13:10:05 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-02-16 14:14:19 edycja dokumentu
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:08:50 edycja dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:07:26 edycja dokumentu
Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:06:36 edycja dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:06:22 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:04:11 edycja dokumentu
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:03:29 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:03:15 edycja dokumentu
Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:02:59 edycja dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:01:49 edycja dokumentu
Awans zawodowy nauczycieli Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:00:46 edycja dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Edyta Kwiatek 2018-02-16 12:59:09 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-16 12:53:05 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:51:12 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:50:24 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:50:05 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:49:40 dodanie dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:40:55 edycja dokumentu