Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego Magdalena Bysiec 2017-11-14 10:02:51 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Edyta Kwiatek 2017-11-14 07:46:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 15:01:32 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 14:13:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 13:19:18 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 12:52:57 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrosława Makowiecka 2017-11-13 12:52:03 dodanie dokumentu
Informacja - szerokopasmowy internet Edyta Kwiatek 2017-11-09 12:48:58 edycja dokumentu
Informacja - szerokopasmowy internet Edyta Kwiatek 2017-11-09 12:47:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-11-07 12:58:10 edycja dokumentu
Postanowienie Wójta Gminy Smołdzino w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na środowisko Edyta Kwiatek 2017-11-07 12:57:53 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-11-07 12:37:02 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Edyta Kwiatek 2017-11-07 12:33:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy Edyta Kwiatek 2017-11-06 09:26:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy Edyta Kwiatek 2017-11-06 09:26:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki 24, w miejscowości Smołdzino Adam Fleszer 2017-11-03 14:36:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-11-03 12:02:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na placach i ulicach na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:31:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek opłaty, terminów jej płatności na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:31:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:30:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:30:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na placach i ulicach na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:16:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek opłaty, terminów jej płatności na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:16:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:15:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:13:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:12:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2017 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:11:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 12:07:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:57:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:54:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:50:31 usunięcie dokument
Protokół Nr 8/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:49:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:44:57 usunięcie dokument
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:44:38 edycja dokumentu
Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:44:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-30 11:40:04 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe III kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-27 09:14:32 dodanie dokumentu
Informacje dotyczące kasy Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-26 09:15:59 edycja dokumentu
Informacje dotyczące kasy Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-26 09:15:37 dodanie dokumentu
INFORMACJA - projekt ,,Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino" Edyta Kwiatek 2017-10-20 09:37:21 dodanie dokumentu