Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o naborze na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-06 13:30:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych Edyta Kwiatek 2018-04-05 14:24:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-05 10:17:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-05 10:14:42 dodanie dokumentu
II Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-04 10:27:46 edycja dokumentu
II Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-04 10:27:13 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wynikach III naboru - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-03-30 10:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2018-03-28 10:05:47 dodanie dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Edyta Kwiatek 2018-03-28 10:01:38 edycja dokumentu
informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Magdalena Bysiec 2018-03-27 14:14:51 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:18:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:15:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:15:02 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:14:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:13:58 dodanie dokumentu
Skład Komisji Edyta Kwiatek 2018-03-22 08:41:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-03-21 11:36:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-03-21 11:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-20 14:27:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-20 14:26:54 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:12:14 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:12:07 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:11:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:11:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:09:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:54:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:53:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018r." Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:53:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018 - 2020 Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:51:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:51:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:50:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:48:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:47:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:47:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:46:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojwódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:45:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:44:15 dodanie dokumentu