Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 w trybie przetargu nieograniczonego Edyta Kwiatek 2018-06-26 13:45:03 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-06-25 13:44:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-25 08:33:59 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-22 11:06:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-22 11:05:22 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:42:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:41:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:39:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr 55/57 położonej w obrębie Łokciowe Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:39:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:39:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:38:29 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-06-21 12:15:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2018-06-21 09:58:44 dodanie dokumentu
Informacja dla rolników Edyta Kwiatek 2018-06-20 14:50:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-06-19 12:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-19 12:24:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-19 11:45:58 dodanie dokumentu
Wzór dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-19 09:06:35 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-19 09:05:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-15 15:01:06 dodanie dokumentu
Wykaz rachunków bankowych Edyta Kwiatek 2018-06-15 12:37:44 edycja dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-14 10:20:35 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-14 10:20:06 usunięcie dokument
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-13 13:22:09 edycja dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 14:56:59 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-06-08 14:35:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwvca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 13:05:02 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwvca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:26:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:26:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwvca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:25:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:25:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:22:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:21:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:19:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:18:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:17:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/284/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:42:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/283/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:41:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:40:36 dodanie dokumentu