Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje jak uniknąć zarażenia koronawirusem Edyta Kwiatek 2020-03-11 09:43:24 dodanie dokumentu
Koronawirus - informacje Edyta Kwiatek 2020-03-11 09:42:39 usunięcie dokumentu
Koronawirus - informacje Edyta Kwiatek 2020-03-11 08:12:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn. ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach z cmentarzy w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z pojemnika przy budynku Urzędu Gminy Smołdzino" Edyta Kwiatek 2020-03-10 14:20:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu pn. ,,Srebrna sieć II" opracowanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM 06.02.02-IZ-00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Prgramu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Edyta Kwiatek 2020-03-10 13:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na ,,Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty Edyta Kwiatek 2020-03-10 13:42:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na ,,Rozbudowa remizy OSP w Gardnie Małej - I etap - stan surowy zamknięty Edyta Kwiatek 2020-03-10 13:41:48 dodanie dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w pojemnikach z cmentarzy w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej oraz z pojemnika przy budynku Urzędu Gminy Smołdzino Dobrosława Makowiecka 2020-03-10 09:48:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do studni wodomierzowych w obrębie ewidencyjnym Smołdzino Edyta Kwiatek 2020-03-06 12:41:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020rok Edyta Kwiatek 2020-03-05 12:40:59 dodanie dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:37:03 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:36:37 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Smołdzino na lata 2020-2023 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Edyta Kwiatek 2020-03-02 14:14:18 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2019 rok Edyta Kwiatek 2020-03-02 10:29:33 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2019 rok Edyta Kwiatek 2020-03-02 10:29:12 dodanie dokumentu
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Edyta Kwiatek 2020-02-28 09:51:05 dodanie dokumentu
Informacja - przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2020-02-27 14:10:22 edycja dokumentu
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe Dobrosława Makowiecka 2020-02-26 14:58:47 edycja dokumentu
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łokciowe Dobrosława Makowiecka 2020-02-26 11:08:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie unieważnienia załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 lutego 2020 r. Edyta Kwiatek 2020-02-25 13:57:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie unieważnienia załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 lutego 2020 r. Edyta Kwiatek 2020-02-25 13:56:43 dodanie dokumentu
Zamina terminu posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w marcu 2020 r. Edyta Kwiatek 2020-02-21 12:48:40 edycja dokumentu
Zamina terminu posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w marcu 2020 r. Edyta Kwiatek 2020-02-21 12:47:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lutego w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Edyta Kwiatek 2020-02-21 12:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2020 rok Edyta Kwiatek 2020-02-21 12:42:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2020-02-21 10:21:43 dodanie dokumentu
Zmiana godzin otwarcia PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2020-02-20 10:03:24 dodanie dokumentu
Cmentarze komunalne w Gminie Smołdzino (zakładka menu) Marcin Hałas 2020-02-19 11:56:27 edycja pozycji menu
Informacja - przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2020-02-19 09:45:00 dodanie dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2020-02-19 09:40:27 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2020-02-19 09:39:24 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2020-02-19 09:34:33 edycja dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Magdalena Bysiec 2020-02-19 09:14:02 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Magdalena Bysiec 2020-02-19 09:11:12 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Magdalena Bysiec 2020-02-19 09:10:24 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Magdalena Bysiec 2020-02-19 09:08:22 dodanie dokumentu
Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Magdalena Bysiec 2020-02-19 09:06:41 dodanie dokumentu
Cmentarze komunalne w Gminie Smołdzino Marcin Hałas 2020-02-18 14:43:56 edycja dokumentu
Cmentarze komunalne w Gminie Smołdzino Marcin Hałas 2020-02-18 14:43:34 edycja dokumentu