Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:37:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Adam Fleszer 2018-09-14 12:43:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Adam Fleszer 2018-09-14 12:42:58 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do RDOŚ w Gdańsku Adam Fleszer 2018-09-14 12:42:36 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do PPIS w Słupsku Adam Fleszer 2018-09-14 12:42:07 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do PGW WP w Gdańsku Adam Fleszer 2018-09-14 12:41:34 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji Adam Fleszer 2018-09-14 12:40:58 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-09-14 10:21:28 dodanie dokumentu
Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-13 13:23:16 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach Magdalena Bysiec 2018-09-12 15:46:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, w miejscowości Żelazo Adam Fleszer 2018-09-12 15:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne. Beata Hrywniak 2018-09-12 14:55:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-12 14:52:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski I w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-09-12 12:08:35 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej Magdalena Bysiec 2018-09-12 12:07:23 dodanie dokumentu
Informacja - urzędnik wyborczy Magdalena Bysiec 2018-09-12 08:52:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-09-12 07:42:32 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-06 11:09:59 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-06 11:08:55 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-09-03 09:08:01 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-30 09:32:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-29 15:20:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Rokowaniach Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki 24, w miejscowości Smołdzino Adam Fleszer 2018-08-28 14:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:38:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:37:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:36:32 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:13:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:12:15 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:11:45 dodanie dokumentu
Stypendia socjalne w roku szkolnym 2018/2019 Edyta Kwiatek 2018-08-27 10:43:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-27 09:29:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-27 09:29:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-08-27 08:29:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Magdalena Bysiec 2018-08-23 09:03:59 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-22 11:05:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-21 13:00:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/300/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-21 11:22:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-21 11:17:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-08-20 11:11:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-08-20 11:10:42 dodanie dokumentu