Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:39:56 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:39:29 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:30:42 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:30:05 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:23:46 dodanie dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:17:40 edycja dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:16:59 dodanie dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:10:57 edycja dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:10:22 edycja dokumentu
Awans zawodowy nauczycieli Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:09:52 edycja dokumentu
Awans zawodowy nauczycieli Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:08:34 dodanie dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:55:38 edycja dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:54:38 edycja dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:53:08 dodanie dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:44:04 usunięcie dokument
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:43:35 dodanie dokumentu
Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:29:33 edycja dokumentu
Opłaty roczne z tytułu użytkowania Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:29:06 edycja dokumentu
Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:28:37 edycja dokumentu
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:27:12 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:26:15 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:25:48 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:25:27 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:25:13 edycja dokumentu
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:18:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przerwy w dostawie wody Adam Fleszer 2018-02-13 14:54:50 dodanie dokumentu
Dodatek energetyczny Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:23:35 edycja dokumentu
Procedura postępowania wobec osób skierowanych na Komisję Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:21:46 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:11:23 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:09:58 edycja dokumentu
Podatek leśny od osób prawnych Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:07:33 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:06:02 edycja dokumentu
Podatek leśny od osób prawnych Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:03:38 edycja dokumentu
Podatek leśny od osób fizycznych Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:02:59 edycja dokumentu
Podatek rolny od osób prawnych Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:01:39 edycja dokumentu
Podatek rolny od osób fizycznych Edyta Kwiatek 2018-02-13 14:00:00 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób prawnych Edyta Kwiatek 2018-02-13 13:55:28 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Edyta Kwiatek 2018-02-13 13:54:00 edycja dokumentu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Edyta Kwiatek 2018-02-13 12:37:17 edycja dokumentu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii Edyta Kwiatek 2018-02-13 12:36:52 usunięcie dokument