Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XLII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:43:08 dodanie dokumentu
Stanowisko Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w etacie Komendy Miejskiej Policji w Słupsku dotyczących Posterunku Policji w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:41:27 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-14 12:22:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:29:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:26:38 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:02:20 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II naboru - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:00:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-03-13 12:04:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-03-13 12:03:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-03-13 12:03:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Edyta Kwiatek 2018-03-13 11:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na działalność handlową ( typu sklep ), położony w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Mała, działka Nr 259/1, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 12 lat, z dotychczasowym najemcą oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-03-13 10:52:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 172/2 położonej w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 173 położonej w obrębie Smołdzino oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-03-13 10:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie owołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego Edyta Kwiatek 2018-03-13 10:51:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-12 09:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-12 09:39:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dostosowania istniejącej dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. Polityki Ochrony danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Edyta Kwiatek 2018-03-12 09:39:04 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Adam Fleszer 2018-03-09 14:13:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-03-09 14:13:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Adam Fleszer 2018-03-09 14:11:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-03-09 14:11:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-03-08 14:55:08 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne Edyta Kwiatek 2018-03-08 14:06:43 usunięcie dokument
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:05:48 edycja dokumentu
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:04:41 edycja dokumentu
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:01:54 edycja dokumentu
Wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Edyta Kwiatek 2018-03-08 13:01:28 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości wykonania badania gleby Edyta Kwiatek 2018-03-08 12:32:44 dodanie dokumentu
informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Magdalena Bysiec 2018-03-08 11:16:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:46:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:45:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:45:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-08 08:43:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-06 15:20:51 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-06 08:27:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-06 08:26:31 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-06 07:52:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-02 14:42:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-02 14:41:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym RENAULT TRAFIC GRUAU nr rej. GSL 44820 Edyta Kwiatek 2018-03-02 14:40:56 dodanie dokumentu