Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:39:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie na remont strażnicy (remizy) Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:38:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:37:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:36:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:35:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony danych" w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:38:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:38:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony danych" w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:32:51 usunięcie dokument
Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie", realizowanych na terenach wiejskich na zadanie ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców" Edyta Kwiatek 2018-06-07 12:44:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:51:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:50:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:47:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:46:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku Edyta Kwiatek 2018-06-07 08:32:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLV/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-07 08:17:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIV/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-07 08:16:35 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-06 13:01:26 dodanie dokumentu
Wzór dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-06 11:41:57 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-05 13:00:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-06-05 10:55:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-06-05 10:55:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie na remont strażnicy (remizy) Edyta Kwiatek 2018-06-05 10:48:46 dodanie dokumentu
Informacja o wsparciu w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Edyta Kwiatek 2018-06-05 10:46:53 edycja dokumentu
Informacja o wsparciu w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Edyta Kwiatek 2018-06-04 15:03:33 edycja dokumentu
Informacja o wsparciu w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Edyta Kwiatek 2018-06-04 15:02:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:37:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:37:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:35:38 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:34:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:33:29 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:32:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:29:36 edycja dokumentu
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:29:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:05:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-04 10:00:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 05 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-04 09:57:50 edycja dokumentu