Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE O ZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA Dobrosława Makowiecka 2018-10-13 09:13:30 dodanie dokumentu
Informacja dla komitetów wyborczych - wyznaczenie dodatkowych miejsc do plakatowania Magdalena Bysiec 2018-10-12 10:32:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2018-10-11 09:30:30 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Adam Fleszer 2018-10-09 12:12:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/308/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-10-09 11:28:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/307/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty Beata Hrywniak 2018-10-09 11:23:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/306/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" Beata Hrywniak 2018-10-09 11:19:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/305/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Gminą Kęsowo Beata Hrywniak 2018-10-09 11:15:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/304/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-10-09 11:13:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/303/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-10-09 11:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/302/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2024 Beata Hrywniak 2018-10-09 11:07:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/301/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-10-09 11:04:45 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Beata Hrywniak 2018-10-08 15:19:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:28:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:28:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:27:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Smołdzino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:27:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Smołdzino w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:25:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-03 14:23:59 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-01 08:59:38 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie z dnia 01 października 2018r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-10-01 08:58:48 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 29 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Smołdzino Magdalena Bysiec 2018-10-01 08:54:27 dodanie dokumentu
Informacja o niezdatności wody do użycia Beata Hrywniak 2018-09-25 12:55:43 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:10:52 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:10:19 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:09:54 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Hrywniak 2018-09-25 12:08:59 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Beata Hrywniak 2018-09-25 12:05:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:26:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:26:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. ?Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych? Beata Hrywniak 2018-09-24 17:24:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Gminą Kęsowo. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:23:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:23:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na placach i ulicach na terenie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:22:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, stawek opłaty, terminów jej płatności na terenie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-24 17:21:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-09-24 17:20:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2019 rok Beata Hrywniak 2018-09-24 17:19:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024. Na Beata Hrywniak 2018-09-24 17:18:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-09-24 17:17:34 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 02 października 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-24 17:14:54 usunięcie dokument