Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 15:05:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie i wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy - Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 15:04:42 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:17:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:07:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:06:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie i wykaz nieruchomosci przeznaczonej do najmu - Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:06:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:04:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:04:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:03:29 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-31 13:13:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 2 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-31 11:01:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-07-31 10:58:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 Edyta Kwiatek 2018-07-31 10:57:40 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe II kwartał 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-30 15:06:08 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe I kwartał 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-30 09:36:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-07-27 13:21:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 631/2 obręb Smołdzino o powierzchni 500 m2 do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizację cyrku Edyta Kwiatek 2018-07-27 08:06:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 631/2 obręb Smołdzino o powierzchni 500 m2 do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizację cyrku Edyta Kwiatek 2018-07-27 08:06:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-07-26 13:46:04 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-07-25 15:26:42 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-07-25 15:24:26 edycja dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie realizacji inwestycji i remontów w gminie Smołdzino w 2017 roku Edyta Kwiatek 2018-07-24 10:45:35 edycja dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie realizacji inwestycji i remontów w gminie Smołdzino w 2017 roku Edyta Kwiatek 2018-07-24 10:44:52 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Magdalena Bysiec 2018-07-20 15:02:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie" Edyta Kwiatek 2018-07-20 14:28:33 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-07-20 12:48:07 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-07-20 12:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-17 15:19:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smołdzino w okręgu wyborczym Nr 11 Edyta Kwiatek 2018-07-17 09:14:59 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie" Edyta Kwiatek 2018-07-13 09:39:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-07-11 09:58:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-11 09:57:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-07-11 09:56:24 dodanie dokumentu
Skład Komisji Edyta Kwiatek 2018-07-09 15:19:08 edycja dokumentu
Skład Komisji Edyta Kwiatek 2018-07-09 15:18:46 edycja dokumentu
Skład Komisji Edyta Kwiatek 2018-07-09 15:18:16 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-07-09 15:14:01 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych Edyta Kwiatek 2018-07-09 14:39:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-09 10:07:04 edycja dokumentu