Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:32:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:31:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:28:10 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:26:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:22:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018r." Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:21:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018 - 2020 Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:21:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:20:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjecia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:20:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:19:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:18:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:18:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:17:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:13:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojwódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:13:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:12:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:12:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:10:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:09:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:07:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-02 13:05:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:48:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:45:41 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:45:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:44:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:43:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:42:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-28 14:42:46 dodanie dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:29:14 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:28:29 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:25:58 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:15:05 edycja dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne badanie mammograficzne Edyta Kwiatek 2018-02-28 08:14:44 dodanie dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-02-27 12:25:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku PGW WP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Łupawa Edyta Kwiatek 2018-02-27 09:56:17 dodanie dokumentu
Wynik konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:23:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:22:34 edycja dokumentu
Wynik konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:21:33 edycja dokumentu
Wynik konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-02-23 14:20:15 dodanie dokumentu