Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 5 kwietnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-18 13:54:04 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-18 13:53:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniach 8 i 9 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-18 13:53:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-18 13:53:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 sierpnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-18 13:53:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-18 13:53:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki prowadzonego w procedurze ustawowej na zadanie pn. ,,Remont dróg gminnych" Edyta Kwiatek 2017-10-18 09:02:35 dodanie dokumentu
ORANGE - szerokopasmowy internet dla Gminy Smołdzino - Spotkanie z Przedstawicielem ORANGE Edyta Kwiatek 2017-10-16 15:27:23 edycja dokumentu
ORANGE - szerokopasmowy internet dla Gminy Smołdzino - Spotkanie z Przedstawicielem ORANGE Edyta Kwiatek 2017-10-16 15:26:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:27:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:27:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:25:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:24:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:23:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 569 położonej w obrębie Smołdzino, stanowiącej mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu, wymienionej w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-10-16 11:22:04 dodanie dokumentu
korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na 31.12.2016 Magdalena Bysiec 2017-10-12 12:37:43 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Zarządzenie Nr 73 Adam Fleszer 2017-10-10 14:48:54 edycja dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Zarządzenie Nr 73 Adam Fleszer 2017-10-10 14:48:41 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu Adam Fleszer 2017-10-10 14:44:39 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Zarządzenie Nr 73 Adam Fleszer 2017-10-10 14:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Dobrosława Makowiecka 2017-10-10 12:47:49 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Dobrosława Makowiecka 2017-10-10 12:47:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie Dobrosława Makowiecka 2017-10-10 12:47:24 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-10-09 07:53:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2017-10-05 14:11:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dobrosława Makowiecka 2017-10-04 14:58:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-10-04 10:54:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,9 -ego Maja" na ulicę ,,9 Maja" w miejscowości Gardna Wielka Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:09:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:09:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,9 -ego Maja" na ulicę ,,9 Maja" w miejscowości Gardna Wielka Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:07:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:05:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:05:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:04:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:03:49 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-04 08:03:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-04 07:55:21 dodanie dokumentu
XIV Słupskie Pokopki - Powiatowe Święto Ziemniaka Edyta Kwiatek 2017-10-03 09:49:17 edycja dokumentu
XIV Słupskie Pokopki - Powiatowe Święto Ziemniaka Edyta Kwiatek 2017-10-03 09:48:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" Edyta Kwiatek 2017-10-03 08:05:24 edycja dokumentu