Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA Edyta Kwiatek 2018-12-21 13:56:07 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - Zastępca Skarbnika Gminy Magdalena Bysiec 2018-12-21 13:34:05 edycja dokumentu
ogłoszenie o naborze - Zastępca Skarbnika Gminy Magdalena Bysiec 2018-12-21 13:33:44 edycja dokumentu
ogłoszenie o naborze - Zastępca Skarbnika Gminy Magdalena Bysiec 2018-12-21 13:30:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-12-18 13:23:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-12-18 13:23:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-12-18 13:22:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2018-12-17 09:42:55 dodanie dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:38:47 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok - AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:37:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:35:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2019 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:35:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:34:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:33:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:32:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:32:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:32:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:31:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019-2024 Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:31:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2024 Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:28:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-12-13 11:27:53 dodanie dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-12 23:35:12 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-12 23:32:32 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-12-12 08:41:13 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-12-12 08:39:38 dodanie dokumentu
Wyniki wyborów Edyta Kwiatek 2018-12-10 14:47:03 edycja dokumentu
Wyniki wyborów Edyta Kwiatek 2018-12-10 14:45:39 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-07 14:54:17 usunięcie załacznika
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-07 14:53:29 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-07 14:51:26 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-07 14:49:01 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-12-07 14:47:49 edycja dokumentu
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-12-07 11:25:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-12-07 11:25:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-12-07 11:24:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-12-07 11:23:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-12-07 11:23:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Edyta Kwiatek 2018-12-05 12:27:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Edyta Kwiatek 2018-12-04 10:41:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zadanie:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" pn. ,,Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Edyta Kwiatek 2018-12-04 10:41:04 dodanie dokumentu