Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego - nieruchomości do sprzedaży Adam Fleszer 2018-05-28 12:55:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 30 maja 2018 r Beata Hrywniak 2018-05-25 10:44:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 30 maja 2018 r Beata Hrywniak 2018-05-25 10:43:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 30 maja 2018 r Beata Hrywniak 2018-05-25 10:40:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2018 r Beata Hrywniak 2018-05-25 10:38:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiacej własność Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-05-25 10:31:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych Beata Hrywniak 2018-05-25 10:30:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Beata Hrywniak 2018-05-25 10:29:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Beata Hrywniak 2018-05-25 10:28:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017 Beata Hrywniak 2018-05-25 10:27:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Beata Hrywniak 2018-05-25 10:26:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-05-25 10:25:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024. Beata Hrywniak 2018-05-25 10:24:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Beata Hrywniak 2018-05-25 10:23:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Beata Hrywniak 2018-05-25 10:21:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 05 czerwca 2018 r. Beata Hrywniak 2018-05-25 10:15:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 05 czerwca 2018 r. Beata Hrywniak 2018-05-25 10:13:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Gminy Smołdzono z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-05-17 10:01:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/275/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-05-17 10:00:43 dodanie dokumentu
ZMIANA terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w I półroczu 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-05-16 14:34:25 dodanie dokumentu
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Edyta Kwiatek 2018-05-11 14:27:45 edycja dokumentu
III Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-05-11 14:22:29 dodanie dokumentu
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Adam Fleszer 2018-05-11 12:19:40 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-11 10:20:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-05-11 09:48:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-05-11 09:47:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 15 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-05-11 09:45:30 dodanie dokumentu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-09 10:11:30 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 8 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-05-09 10:07:46 dodanie dokumentu
II Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-08 12:37:04 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-05-08 12:35:19 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-04 13:38:59 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:39:01 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:38:20 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:37:24 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:36:45 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:35:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:35:19 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:34:34 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-05-02 13:33:49 dodanie dokumentu