Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:47:13 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:46:42 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:45:51 usunięcie dokument
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:45:37 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-02-23 13:45:07 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Edyta Kwiatek 2018-02-23 10:26:38 edycja dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Edyta Kwiatek 2018-02-22 15:00:07 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:58:12 edycja dokumentu
Wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:55:59 edycja dokumentu
Wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - prowadzenie robót w pasie drogowym Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:55:22 edycja dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:54:04 edycja dokumentu
Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:53:13 edycja dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:52:46 edycja dokumentu
Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:36:14 edycja dokumentu
Opłaty roczne z tytułu użytkowania Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:35:40 edycja dokumentu
Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:35:06 edycja dokumentu
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:34:13 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:33:41 edycja dokumentu
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:33:01 edycja dokumentu
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:31:59 edycja dokumentu
Wydanie/wymiana dowodu osobistego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:31:35 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:29:06 edycja dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:28:34 edycja dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:27:51 edycja dokumentu
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:26:24 edycja dokumentu
Zaświadczenie o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:25:32 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:23:32 edycja dokumentu
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:22:40 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:21:25 edycja dokumentu
Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:20:42 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-22 14:19:26 edycja dokumentu
Roczny Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Smołdzino oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:38:24 dodanie dokumentu
Roczny Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Smołdzino oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:37:53 usunięcie dokument
Roczny Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Smołdzino oraz jednostkach podległych w ramach kontroli zarządczej w 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:36:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:15:16 edycja dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Edyta Kwiatek 2018-02-22 11:14:27 edycja dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-02-22 09:27:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-02-22 09:25:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej w Urzędzie Gminy w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-02-21 07:45:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-19 14:06:27 dodanie dokumentu