Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-03 08:03:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:45:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:45:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:45:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:43:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:41:48 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:41:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:40:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:38:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 września 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:38:10 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2017 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 lipca 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:36:32 dodanie dokumentu
Wynik konsultacji społecznych Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:32:11 edycja dokumentu
Wynik konsultacji społecznych Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:30:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2017roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:24:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2017roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:20:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-02 10:05:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 -ego Maja na ulicę 9 Maja w miejscowości Gardna Wielka Na Edyta Kwiatek 2017-10-02 07:51:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-10-02 07:51:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" Edyta Kwiatek 2017-10-02 07:51:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dobrosława Makowiecka 2017-09-28 16:56:20 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dobrosława Makowiecka 2017-09-28 16:56:12 usunięcie załacznika
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie nr 27/2017 z dnia 25 września 2017 r. Dobrosława Makowiecka 2017-09-26 13:58:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie nr 27/2017 z dnia 25 września 2017 r. Dobrosława Makowiecka 2017-09-26 13:54:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dobrosława Makowiecka 2017-09-25 14:19:58 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-09-22 12:24:56 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-09-22 12:23:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne Beata Hrywniak 2017-09-21 14:41:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok. Beata Hrywniak 2017-09-21 14:41:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok. Beata Hrywniak 2017-09-21 14:40:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 września 2017 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne Beata Hrywniak 2017-09-21 14:37:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2017roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Beata Hrywniak 2017-09-21 14:29:23 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" Beata Hrywniak 2017-09-21 14:20:53 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Beata Hrywniak 2017-09-21 14:19:12 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino" Beata Hrywniak 2017-09-21 14:19:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Beata Hrywniak 2017-09-21 14:18:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 -ego Maja na ulicę 9 Maja w miejscowości Gardna Wielka Na Beata Hrywniak 2017-09-21 14:17:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 -ego Maja na ulicę 9 Maja w miejscowości Gardna Wielka Na Beata Hrywniak 2017-09-21 14:17:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Beata Hrywniak 2017-09-21 14:16:39 edycja dokumentu