Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-09 10:06:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 10 lipca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-09 08:34:56 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-09 08:33:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-07-09 08:33:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVI/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-09 08:31:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-09 08:20:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 10 lipca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-06 18:02:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 10 lipca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-06 18:02:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 10 lipca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-06 18:02:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 10 lipca 2018 r. Beata Hrywniak 2018-07-06 13:12:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 10 lipca 2018 r. Beata Hrywniak 2018-07-06 13:11:03 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych Edyta Kwiatek 2018-06-28 10:03:27 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych Edyta Kwiatek 2018-06-28 10:02:50 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych Edyta Kwiatek 2018-06-28 08:42:40 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup oraz dostawa: materiałów budowlanych do budowy grilla/paleniska zewnętrznego, materiałów do budowy ławek oraz dostawa ogrodowych lamp solarnych w związku z realizacją projektu ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" - dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych Edyta Kwiatek 2018-06-28 08:39:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 w trybie przetargu nieograniczonego Edyta Kwiatek 2018-06-27 10:58:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/293/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-27 10:58:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr 55/57 położonej w obrębie Łokciowe Edyta Kwiatek 2018-06-27 10:57:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-27 10:56:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-27 10:55:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVI/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-27 10:54:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-06-26 14:39:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-06-26 14:38:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 w trybie przetargu nieograniczonego Edyta Kwiatek 2018-06-26 13:45:03 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-06-25 13:44:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-25 08:33:59 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-22 11:06:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-22 11:05:22 usunięcie dokument
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:42:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:41:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:39:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr 55/57 położonej w obrębie Łokciowe Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:39:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:39:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-22 09:38:29 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-06-21 12:15:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2018-06-21 09:58:44 dodanie dokumentu
Informacja dla rolników Edyta Kwiatek 2018-06-20 14:50:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-06-19 12:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-19 12:24:52 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-19 11:45:58 dodanie dokumentu