Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 8 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:57:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 8 maja 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:56:43 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2017 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:09:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa Edyta Kwiatek 2018-04-27 14:00:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:59:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:57:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:56:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:55:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:54:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:53:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/272/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:53:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/271/2018 Rayd Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:52:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:51:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:50:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/267/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:48:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:39:36 edycja dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-27 13:39:10 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-27 12:31:10 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-25 13:55:28 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-24 12:16:45 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-24 12:15:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-04-24 10:56:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r.w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-04-24 10:55:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018r.w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-04-24 10:55:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-04-24 10:54:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-04-24 10:53:41 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:24:54 edycja dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:24:27 edycja dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:24:05 edycja dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:23:35 edycja dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:23:00 edycja dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:22:37 edycja dokumentu
Informacja o zmianie godzin otwarcia bibliotek Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:22:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:11:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:10:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:09:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 7 marca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-23 14:08:01 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-19 13:31:33 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-19 13:30:51 dodanie dokumentu