Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-02-05 15:19:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Słupskiego Adam Fleszer 2018-02-05 12:41:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji gminnego programu wspierania rodziny Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:23:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji gminnego programu wspierania rodziny Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:23:03 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe z działalności w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:20:57 edycja dokumentu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:20:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa z działalności w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:18:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego z działalności w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:18:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe z działalności w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-02-02 14:17:19 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dobrosława Makowiecka 2018-01-31 09:04:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-30 14:43:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-30 14:43:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-30 14:42:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2017 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-30 11:27:59 edycja dokumentu
oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od zatrudnienia Magdalena Bysiec 2018-01-29 14:52:33 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem zatrudnienia Magdalena Bysiec 2018-01-29 14:51:33 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-01-26 15:20:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/339/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:45:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:43:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/250/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:43:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:42:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/248/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:41:17 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2016 rok w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:39:53 edycja dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej za 2016 rok w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:39:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2017 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:35:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2017 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-26 12:34:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-26 11:54:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-26 11:54:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-26 11:53:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 11/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-01-26 11:52:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-23 15:19:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-23 15:18:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-23 14:24:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-23 14:23:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i promocji na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-23 14:23:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-23 14:21:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54.2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Smołdzino w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na konkurs Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Edyta Kwiatek 2018-01-23 14:20:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-01-22 08:11:31 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-01-19 09:12:32 edycja dokumentu