Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-12 14:52:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski I w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-09-12 12:08:35 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej Magdalena Bysiec 2018-09-12 12:07:23 dodanie dokumentu
Informacja - urzędnik wyborczy Magdalena Bysiec 2018-09-12 08:52:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-09-12 07:42:32 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-06 11:09:59 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-06 11:08:55 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-09-03 09:08:01 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-30 09:32:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-29 15:20:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Rokowaniach Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki 24, w miejscowości Smołdzino Adam Fleszer 2018-08-28 14:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:38:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:37:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-28 13:36:32 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:13:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:12:15 usunięcie dokument
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych Edyta Kwiatek 2018-08-27 15:11:45 dodanie dokumentu
Stypendia socjalne w roku szkolnym 2018/2019 Edyta Kwiatek 2018-08-27 10:43:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-27 09:29:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-27 09:29:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-08-27 08:29:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Magdalena Bysiec 2018-08-23 09:03:59 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-22 11:05:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-21 13:00:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/300/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-21 11:22:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIX/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-21 11:17:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-08-20 11:11:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-08-20 11:10:42 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Magdalena Bysiec 2018-08-17 12:39:51 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:44:39 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:44:23 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:43:58 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:43:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:40:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:40:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:40:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-08-17 08:39:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 20 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-16 09:32:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-16 09:30:21 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-14 13:54:35 edycja dokumentu