Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Godziny pracy Urzędu Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:57:57 edycja dokumentu
Godziny pracy Urzędu Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:57:20 edycja dokumentu
Godziny pracy Urzędu Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:56:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:53:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:53:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/244/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:51:24 edycja dokumentu
Umorzenia niepodatkowe III i IV kwartał 2017 r. Beata Hrywniak 2018-01-05 09:06:35 dodanie dokumentu
Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia podatków i opłat w 2017 r. powyżej 500,00 zł - WYKAZ Beata Hrywniak 2018-01-05 09:04:02 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:55:34 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:50:39 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:50:18 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:48:47 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:45:17 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:44:11 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:32:26 edycja dokumentu
Petycje kierowane do Wójta Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:10:26 edycja dokumentu
Petycje kierowane do Wójta Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:09:57 edycja dokumentu
Petycje kierowane do Wójta Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-03 14:09:28 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w I półroczu 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-03 10:26:23 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie w I półroczu 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-03 10:26:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Volkswagen Transporter nr rej. GSL 44829 Edyta Kwiatek 2018-01-03 09:29:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego Volkswagen Transporter T 5 do celów obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-03 09:28:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pozastatutowe korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Świetlicy w Żelazie Edyta Kwiatek 2018-01-03 09:28:15 dodanie dokumentu
Opłata targowa Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:17:11 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:15:00 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:14:41 edycja dokumentu
Podatek leśny Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:13:41 dodanie dokumentu
Podatek rolny Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:10:41 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:07:19 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:06:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/239/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:02:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/237/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:01:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/236/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:01:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-02 10:00:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-02 09:46:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie Edyta Kwiatek 2018-01-02 08:12:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/246/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2018 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-01-02 08:12:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/245/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność handlową ( typu sklep ) położony w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Mała, działka Nr 259/1, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 12 lat, z dotychczasowym najemcą Edyta Kwiatek 2018-01-02 08:11:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/244/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Edyta Kwiatek 2018-01-02 08:10:09 dodanie dokumentu