Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:36:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:35:34 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:35:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:34:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:32:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:31:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:27:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:25:39 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Edyta Kwiatek 2018-04-13 12:35:10 dodanie dokumentu
Oświadczenie Wójta Gminy o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-04-13 12:01:26 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-12 12:23:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2018-04-11 14:38:01 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-11 13:08:42 edycja dokumentu
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-10 15:07:44 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-04-10 14:28:14 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-04-10 14:25:29 edycja dokumentu
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-10 13:49:46 edycja dokumentu
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-10 13:48:58 edycja dokumentu
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-04-09 12:01:06 dodanie dokumentu
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-04-09 11:57:49 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o naborze na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-06 13:31:31 edycja dokumentu
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o naborze na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-06 13:30:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych Edyta Kwiatek 2018-04-05 14:24:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-05 10:17:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-05 10:14:42 dodanie dokumentu
II Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-04 10:27:46 edycja dokumentu
II Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-04 10:27:13 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wynikach III naboru - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-03-30 10:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2018-03-28 10:05:47 dodanie dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Edyta Kwiatek 2018-03-28 10:01:38 edycja dokumentu
informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Magdalena Bysiec 2018-03-27 14:14:51 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:18:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:15:19 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:15:02 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:14:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-26 13:13:58 dodanie dokumentu
Skład Komisji Edyta Kwiatek 2018-03-22 08:41:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-03-21 11:36:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-03-21 11:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-20 14:27:06 edycja dokumentu