Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:50:16 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:49:21 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:48:14 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:46:37 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:45:14 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:43:41 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. Magdalena Bysiec 2018-04-18 12:42:37 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-04-17 11:46:06 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-04-17 10:57:07 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 12:07:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych - 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 11:35:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych - 2016 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 11:34:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych - 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 11:34:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych - 2016 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 11:34:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 24 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:42:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVI/368/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy na 2012 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:39:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:38:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:37:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:37:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizajcę projektu pn. ,,Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:36:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:36:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:35:34 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:35:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:34:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:32:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:31:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:27:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 18 kwietnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-04-16 10:25:39 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Edyta Kwiatek 2018-04-13 12:35:10 dodanie dokumentu
Oświadczenie Wójta Gminy o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-04-13 12:01:26 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-12 12:23:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2018-04-11 14:38:01 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-11 13:08:42 edycja dokumentu
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-10 15:07:44 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-04-10 14:28:14 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-04-10 14:25:29 edycja dokumentu
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-10 13:49:46 edycja dokumentu
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-04-10 13:48:58 edycja dokumentu
Protokół ze sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-04-09 12:01:06 dodanie dokumentu
Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumnetacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-04-09 11:57:49 dodanie dokumentu