Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
korekta oświadczenia majątkowego złożonego w związku z zakończeniem zatrudnienia Magdalena Bysiec 2018-02-19 13:10:05 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-02-16 14:14:19 edycja dokumentu
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:08:50 edycja dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:07:26 edycja dokumentu
Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:06:36 edycja dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:06:22 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:04:11 edycja dokumentu
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:03:29 edycja dokumentu
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:03:15 edycja dokumentu
Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:02:59 edycja dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:01:49 edycja dokumentu
Awans zawodowy nauczycieli Edyta Kwiatek 2018-02-16 13:00:46 edycja dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Edyta Kwiatek 2018-02-16 12:59:09 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-16 12:53:05 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:51:12 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:50:24 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:50:05 edycja dokumentu
Udostępnianie danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:49:40 dodanie dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:40:55 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:39:56 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:39:29 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:30:42 edycja dokumentu
Udostępnianie informacji o środowisku Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:30:05 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:23:46 dodanie dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:17:40 edycja dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:16:59 dodanie dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:10:57 edycja dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:10:22 edycja dokumentu
Awans zawodowy nauczycieli Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:09:52 edycja dokumentu
Awans zawodowy nauczycieli Edyta Kwiatek 2018-02-15 13:08:34 dodanie dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:55:38 edycja dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:54:38 edycja dokumentu
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:53:08 dodanie dokumentu
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:44:04 usunięcie dokument
Uchylenie zapisu o zameldowaniu Edyta Kwiatek 2018-02-15 12:43:35 dodanie dokumentu
Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:29:33 edycja dokumentu
Opłaty roczne z tytułu użytkowania Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:29:06 edycja dokumentu
Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:28:37 edycja dokumentu
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:27:12 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej Edyta Kwiatek 2018-02-15 11:26:15 edycja dokumentu