Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-01-19 09:12:00 usunięcie załacznika
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2018-01-19 09:11:53 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Edyta Kwiatek 2018-01-17 13:20:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Edyta Kwiatek 2018-01-17 13:17:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność udziałów w nieruchomości położonej w Słupsku Edyta Kwiatek 2018-01-17 13:16:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedskzolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Edyta Kwiatek 2018-01-17 13:14:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 94/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 Edyta Kwiatek 2018-01-17 13:10:17 dodanie dokumentu
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Edyta Kwiatek 2018-01-17 12:55:27 edycja dokumentu
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Edyta Kwiatek 2018-01-17 12:55:16 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 25 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 11:04:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 25 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 11:03:12 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 25 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 11:02:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/339/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:59:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:59:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:57:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:56:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:56:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:55:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:50:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:49:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:47:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 22 stycznia 2018 r Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:44:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 22 stycznia 2018 r Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:43:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 22 stycznia 2018 r Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:43:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:40:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:39:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 22 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-01-17 10:39:39 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Edyta Kwiatek 2018-01-16 07:56:07 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Edyta Kwiatek 2018-01-16 07:55:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-12 11:21:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-12 11:17:56 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-01-10 13:08:00 edycja dokumentu
Wykaz adresów mailowych Edyta Kwiatek 2018-01-09 15:08:37 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-01-09 15:07:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-08 15:21:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-01-08 15:21:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie Edyta Kwiatek 2018-01-08 13:46:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie Edyta Kwiatek 2018-01-08 13:45:52 usunięcie dokument
Godziny pracy Urzędu Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:58:25 edycja dokumentu
Godziny pracy Urzędu Edyta Kwiatek 2018-01-08 07:57:57 edycja dokumentu