Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 24/2 położoną w obrębie Kluki, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-14 11:50:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 84/38 położoną w obrębie Żelazo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-14 11:49:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną Nr 84/38 położoną w obrębie Żelazo, stanowiącą mienie komunalne Gminy Smołdzino, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, wymienioną w załączniku do niniejszego Zarządzenia oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-14 11:49:44 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-14 10:54:13 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - zarządzenie nr 61/2018 z dnia 13.08.2018r. Adam Fleszer 2018-08-13 14:59:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-08-13 14:58:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - zarządzenie nr 60/2018 z dnia 13.08.2018r. Adam Fleszer 2018-08-13 14:56:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-08-13 14:55:06 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Edyta Kwiatek 2018-08-10 14:22:29 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach dopuszczonych do dalszego etapu naboru Edyta Kwiatek 2018-08-10 14:21:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Edyta Kwiatek 2018-08-09 12:42:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-09 10:19:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-07 09:00:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:36:23 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:35:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:25:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:24:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Smołdzino położonej w obrębie Kluki nr 24/2 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051715/6 Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:23:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:22:27 edycja dokumentu
Protokół Nr XLVIII/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 lipca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:22:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-08-06 14:21:34 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Gardna Wielka i Smołdzino" Edyta Kwiatek 2018-08-03 12:56:30 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-03 08:10:55 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 16 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po jednej sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-02 13:22:58 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Zakup, dostawa oraz montaż: 2 wiat drewnianych wraz z miejscami siedzącymi i stołem w środku, 2 pojemników drewnianych na odpady oraz drewnianego stojaka na rowery w związku z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców", dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie" Edyta Kwiatek 2018-08-02 13:20:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 175/1 położonej w obrębie Stojcino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 176 położonej w obrębie Stojcino oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-01 12:06:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu część nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 10 lat, oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-01 12:05:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość Nr 243 położoną w obrębie Siecie stanowiącą własność Gminy Smołdzino na czas oznaczony do 3 lat, oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-08-01 12:05:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 15:05:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie i wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy - Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 15:04:42 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:17:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:07:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:06:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie i wykaz nieruchomosci przeznaczonej do najmu - Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:06:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-07-31 14:04:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:04:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:03:29 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 31.07.2018r. Adam Fleszer 2018-07-31 14:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-07-31 13:13:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 2 sierpnia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-07-31 11:01:23 dodanie dokumentu