Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:01:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:00:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:00:14 dodanie dokumentu
Protokoły z sesji Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:57:31 usunięcie dokumentu
Porządek posiedzeń Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:57:21 usunięcie dokumentu
Komisje Rady Gminy Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:57:09 usunięcie dokumentu
Skład Rady Gminy Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:56:58 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:03:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:34:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:34:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:33:36 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:33:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:32:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji skarg, wniosków i petycji Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:32:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:31:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:31:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:30:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:30:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:30:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:29:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:28:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:19:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:17:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Kluki stanowiących działki: nr 28 o pow. 0,32 ha, nr 41 o pow. 1,72 ha, nr 43 o pow. 0,31 ha, nr 100 o pow. 0,16 ha, nr 196 o pow. 0,78 ha, nr 203 o pow. 0,72 ha, z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg ogólnodostępnych dla ruchu Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:17:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:16:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:16:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:15:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-23 12:28:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-23 12:07:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-23 08:06:58 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-11-16 12:45:47 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-11-16 12:45:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:58:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:58:14 dodanie dokumentu
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:47:58 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:45:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:42:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjecia projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2019 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-15 09:36:51 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku I Edyta Kwiatek 2018-11-14 08:29:14 dodanie dokumentu