Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wzór dokumentu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-19 09:06:35 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Edyta Kwiatek 2018-06-19 09:05:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - główny księgowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-15 15:01:06 dodanie dokumentu
Wykaz rachunków bankowych Edyta Kwiatek 2018-06-15 12:37:44 edycja dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-14 10:20:35 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-14 10:20:06 usunięcie dokument
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-13 13:22:09 edycja dokumentu
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 14:56:59 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-06-08 14:35:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwvca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 13:05:02 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwvca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:26:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:26:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwvca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:25:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:25:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości Nr 348/7 położonej w obrębie Smołdzino stanowiącej własność Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Smołdzino oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:22:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia logo Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie i zasad jego używania Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:21:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:19:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:18:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/285/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 11:17:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/284/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:42:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/283/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:41:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:40:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2017 Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:39:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie na remont strażnicy (remizy) Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:38:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/279/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:37:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:36:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-06-08 10:35:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony danych" w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:38:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:38:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Polityki ochrony danych" w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-08 07:32:51 usunięcie dokument
Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie", realizowanych na terenach wiejskich na zadanie ,,Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców" Edyta Kwiatek 2018-06-07 12:44:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:51:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:50:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:49:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:47:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-06-07 09:46:46 dodanie dokumentu