Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 -ego Maja na ulicę 9 Maja w miejscowości Gardna Wielka Na Beata Hrywniak 2017-09-21 14:16:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 -ego Maja na ulicę 9 Maja w miejscowości Gardna Wielka Na Beata Hrywniak 2017-09-21 14:16:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Beata Hrywniak 2017-09-21 14:14:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Beata Hrywniak 2017-09-21 14:14:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 września 2017 r. Beata Hrywniak 2017-09-21 14:00:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe w dniu 25 września 2017 r. Beata Hrywniak 2017-09-21 13:53:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 25 września 2017 r. Beata Hrywniak 2017-09-21 13:52:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa w dniu 25 września 2017 r. Beata Hrywniak 2017-09-21 13:49:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2017 r. Beata Hrywniak 2017-09-21 13:46:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 20 września 2017roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 - ego Maja w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Beata Hrywniak 2017-09-20 14:56:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo - księgowość Magdalena Bysiec 2017-09-18 12:20:04 dodanie dokumentu
Dyżur doradców emerytalnych ZUS Oddział w Słupsku w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-09-15 10:06:00 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-09-14 14:17:26 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-09-14 13:52:06 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-09-14 13:49:21 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Smołdzino oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Dobrosława Makowiecka 2017-09-14 13:46:04 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy Magdalena Bysiec 2017-09-13 10:43:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn. ,,Remont dróg gminnych" Edyta Kwiatek 2017-09-12 12:12:45 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Edyta Kwiatek 2017-09-07 14:40:31 edycja dokumentu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2017-09-07 12:29:49 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2017-09-07 12:28:04 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Edyta Kwiatek 2017-09-05 15:03:56 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Edyta Kwiatek 2017-09-05 15:02:19 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Edyta Kwiatek 2017-09-05 15:02:05 usunięcie załacznika
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP Edyta Kwiatek 2017-09-05 14:49:52 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Edyta Kwiatek 2017-09-05 14:48:06 edycja dokumentu
Procedura postępowania wobec osób skierowanych na komisję Edyta Kwiatek 2017-09-05 14:42:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,,Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" Edyta Kwiatek 2017-09-01 10:30:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,,Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" Dobrosława Makowiecka 2017-09-01 10:24:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,,Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" Dobrosława Makowiecka 2017-09-01 10:23:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-08-31 13:44:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Gardna Wielka, Gmina Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-08-31 13:42:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 35/26, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41 położonych w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino dla współwłaścicieli działek nr 35/8, 35/9 położonych w obrębie Smołdzino będących w wspólnotach mieszkaniowych oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2017-08-31 13:41:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2017-08-29 10:19:53 dodanie dokumentu
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg gminnych. Znak sprawy: OS.III.271.2.2017. Dobrosława Makowiecka 2017-08-28 14:25:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia publicznego pn. ,,Remont dróg gminnych" Edyta Kwiatek 2017-08-28 10:58:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne Edyta Kwiatek 2017-08-28 10:56:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne Edyta Kwiatek 2017-08-28 10:56:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Smołdzino Adam Fleszer 2017-08-25 14:29:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości Adam Fleszer 2017-08-25 14:20:05 dodanie dokumentu