Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-20 14:26:54 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:12:14 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:12:07 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:11:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:11:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-03-15 14:09:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:54:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:53:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018r." Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:53:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Smołdzino na lata 2018 - 2020 Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:51:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:51:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:50:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/260/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Smołdzino za 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:48:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/259/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:47:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:47:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:46:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojwódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:45:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/255/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Smołdzino z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:44:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 stycznia 2018 r. Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:43:08 dodanie dokumentu
Stanowisko Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w etacie Komendy Miejskiej Policji w Słupsku dotyczących Posterunku Policji w Smołdzinie Edyta Kwiatek 2018-03-15 13:41:27 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe IV kwartał 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-03-14 12:22:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:29:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:26:38 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:02:20 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II naboru - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-03-13 13:00:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018-2023 AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-03-13 12:04:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-03-13 12:03:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok AUTOPOPRAWKA Edyta Kwiatek 2018-03-13 12:03:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Edyta Kwiatek 2018-03-13 11:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, z przeznaczeniem na działalność handlową ( typu sklep ), położony w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Mała, działka Nr 259/1, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 12 lat, z dotychczasowym najemcą oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-03-13 10:52:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 172/2 położonej w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji nr 173 położonej w obrębie Smołdzino oraz ogłoszenie wykazu Edyta Kwiatek 2018-03-13 10:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie owołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego Edyta Kwiatek 2018-03-13 10:51:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i promocji w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-12 09:40:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku Edyta Kwiatek 2018-03-12 09:39:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dostosowania istniejącej dokumentacji ochrony danych osobowych, tj. Polityki Ochrony danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Edyta Kwiatek 2018-03-12 09:39:04 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu Adam Fleszer 2018-03-09 14:13:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Adam Fleszer 2018-03-09 14:13:22 dodanie dokumentu