Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLI/244/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Edyta Kwiatek 2018-01-02 08:10:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/243/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Edyta Kwiatek 2018-01-02 08:09:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-12-28 12:06:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-12-28 12:06:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 Edyta Kwiatek 2017-12-28 12:05:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 Edyta Kwiatek 2017-12-28 12:05:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-12-28 12:04:16 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2018 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2017-12-27 08:58:34 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie Beata Hrywniak 2017-12-22 14:56:25 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie Beata Hrywniak 2017-12-22 14:56:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 grudnia 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-22 14:48:19 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie Beata Hrywniak 2017-12-22 14:43:08 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2018 rok Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej Beata Hrywniak 2017-12-22 14:42:23 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Beata Hrywniak 2017-12-22 14:41:18 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Beata Hrywniak 2017-12-22 14:40:59 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Beata Hrywniak 2017-12-22 14:40:31 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność handlową ( typu sklep ) położony w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Gardna Mała, działka Nr 259/1, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 12 lat, z dotychczasowym najemcą Beata Hrywniak 2017-12-22 14:40:16 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2017 - 2021 Beata Hrywniak 2017-12-22 14:38:52 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 rok Beata Hrywniak 2017-12-22 14:37:40 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 grudnia 2017 r. Beata Hrywniak 2017-12-22 14:34:01 usunięcie dokument
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 grudnia 2017 r. Beata Hrywniak 2017-12-22 13:33:13 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 grudnia 2017 r. Beata Hrywniak 2017-12-22 13:32:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Smołdzino w dniu 28 grudnia 2017 r. Beata Hrywniak 2017-12-22 13:29:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2017-12-20 15:01:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Edyta Kwiatek 2017-12-20 15:00:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Edyta Kwiatek 2017-12-20 14:59:30 dodanie dokumentu
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smołdzino na lata 2018 -2023 Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:40:55 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:40:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2017 z obrad sesji Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 listopada 2017 r. Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:34:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/242/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:33:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/241/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:32:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/240/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:29:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/239/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:28:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/238/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:27:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/237/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Smołdzino Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:26:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/236/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:26:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/235/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:24:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/235/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2023 Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:10:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:06:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie Rady Gminy Smołdzino z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczania na terenie Gminy Smołdzino obszarów przeznaczonych pod uprawę konopi włóknistych Edyta Kwiatek 2017-12-19 12:03:43 dodanie dokumentu