Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Beata Hrywniak 2018-09-19 09:33:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 06 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Beata Hrywniak 2018-09-19 09:30:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:51:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:49:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:49:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Magdalena Bysiec 2018-09-18 14:13:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 08:38:56 dodanie dokumentu
Obwieczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 08:36:34 usunięcie dokument
Obwieczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Smoldzinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Magdalena Bysiec 2018-09-18 08:18:18 dodanie dokumentu
II informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pelnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach Magdalena Bysiec 2018-09-17 15:12:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, w miejscowości Kluki Adam Fleszer 2018-09-17 09:55:08 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:41:04 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:40:37 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:40:06 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:39:35 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:39:05 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:38:21 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji Magdalena Bysiec 2018-09-15 11:37:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Adam Fleszer 2018-09-14 12:43:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Adam Fleszer 2018-09-14 12:42:58 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do RDOŚ w Gdańsku Adam Fleszer 2018-09-14 12:42:36 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do PPIS w Słupsku Adam Fleszer 2018-09-14 12:42:07 dodanie dokumentu
Wystąpienie o opinię do PGW WP w Gdańsku Adam Fleszer 2018-09-14 12:41:34 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji Adam Fleszer 2018-09-14 12:40:58 dodanie dokumentu
ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. księgowości Magdalena Bysiec 2018-09-14 10:21:28 dodanie dokumentu
Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Magdalena Bysiec 2018-09-13 13:23:16 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie oraz o pełnionych dyżurach Magdalena Bysiec 2018-09-12 15:46:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Przetargu Ustnym Nieograniczonym Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, w miejscowości Żelazo Adam Fleszer 2018-09-12 15:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne. Beata Hrywniak 2018-09-12 14:55:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Smołdzino Beata Hrywniak 2018-09-12 14:52:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski I w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-09-12 12:08:35 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej Magdalena Bysiec 2018-09-12 12:07:23 dodanie dokumentu
Informacja - urzędnik wyborczy Magdalena Bysiec 2018-09-12 08:52:57 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Smołdzinie Magdalena Bysiec 2018-09-12 07:42:32 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-06 11:09:59 edycja dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za pierwsze półrocze 2018 r. Beata Hrywniak 2018-09-06 11:08:55 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Edyta Kwiatek 2018-09-03 09:08:01 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Zakup 18 lamp solarowych wraz z montażem lamp demonstracyjnych z każdego typu po 1 sztuce" Edyta Kwiatek 2018-08-30 09:32:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-08-29 15:20:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I Rokowaniach Na Sprzedaż Nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki 24, w miejscowości Smołdzino Adam Fleszer 2018-08-28 14:11:42 dodanie dokumentu