Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino Nieruchomości przy Placu Wolności 7 w Gardnie Wielkiej. 05.10.2011 r. -Wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Smołdzino, dn. 20 września 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e mail: budownictwo@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: budownictwo@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino Nieruchomości przy Placu Wolności 7 w Gardnie Wielkiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 października 2011 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
??posiadać datę sporządzenia,
??zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
??aktualny odpis z właściwego rejestru,
??podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: budownictwo@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 28.09.2011 do godz. 15:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Maria Łukaszewicz
e-mail: budownictwo@smoldzino.com.pl
tel. +48 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Przedmiar robót.
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lidia Orłowska-Getler

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wybA_r_oferty_najkorzystniejszej.doc (DOC, 16.00Kb) 2011-09-20 13:01:57 384 razy
2 przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 560.90Kb) 2011-09-20 13:01:57 446 razy
3 formularz_ofertowy.doc (DOC, 16.00Kb) 2011-09-20 13:01:57 375 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 20-09-2011 13:01:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Łukaszewicz 20-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 05-10-2011 08:13:58