Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2011/2012 dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych Gminy Smołdzino. UWAGA! 14.11.2011 r.-wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                    Smołdzino, dn. 17 października 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: inwestycje@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl
Regon 000551763, NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2011/2012 dróg, chodników, ciągów pieszo – jezdnych Gminy Smołdzino.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Odśnieżanie i usunięcie śliskości nawierzchni przy użyciu własnego sprzętu oraz piachu do posypywania łuków, wzniesień oraz zakrętów.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad 2011 r. - kwiecień 2012 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3,
76-214 Smołdzino do dnia 24.10.2011 r. do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15
Pan Leszek Dyńka
e-mail: rolnictwo@smoldzino.com.pl

VII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem – załącznik nr 2;
3. Wykaz rejonów Gminy Smołdzino, objętych przedmiotem zamówienia.

                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                                  Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oA_wiadczenie_o_dysponowaniu_sprzA_tem.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-10-17 12:41:46 354 razy
2 wykaz_rejonA_w.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-10-17 12:41:46 369 razy
3 wynik.odt (ODT, 23.71Kb) 2011-10-17 12:41:46 655 razy
4 formularz_ofertowy.doc (DOC, 32.50Kb) 2011-10-17 12:41:46 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 17-10-2011 12:41:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 13-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 14-11-2011 08:19:20